Projekt plánu marketingové komunikace obce Jedovnice s návštěvníky obce

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt plánu marketingové komunikace obce Jedovnice s návštěvníky obce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staňková, Pavla
dc.contributor.author Horák, Oldřich
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:10:15Z
dc.date.available 2010-07-14T05:10:15Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2202
dc.description.abstract Marketingová komunikace tvoří důležitou součást marketingu měst a obcí, které stejně jako podnikatelské subjekty soutěží o přízeň cílových skupin zákazníků. Cílem diplomové práce je po zhodnocení teoretických východisek marketingového plánování a zejména marketingové komunikace provést analýzu současného stavu marketingové komunikace obce Jedovnice a na základě této analýzy navrhnout projekt plánu marketingové komunikace obce s návštěvníky, který by vedl k jejímu zkvalitnění. Diplomová práce obsahuje část teoretickou, kde jsou zhodnocena výše uvedená teoretická východiska a část praktickou, jejíž obsah tvoří provedené analýzy, sekundární i primární výzkum a samotný projekt plánu marketingové komunikace obce Jedovnice s návštěvníky obce. cs
dc.format 97 s., 4 s. příloh. cs
dc.format.extent 1725657 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketingové plánování měst a obcí cs
dc.subject marketingová komunikace obce cs
dc.subject marketingový mix obce cs
dc.subject plán marketingové komunikace cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject sekundární výzkum cs
dc.subject primární výzkum cs
dc.subject Marketing planning of towns and villages en
dc.subject marketing communication of village en
dc.subject marketing mix of village en
dc.subject marketing communication plan en
dc.subject SWOT analysis en
dc.subject secondary research en
dc.subject primary research en
dc.title Projekt plánu marketingové komunikace obce Jedovnice s návštěvníky obce cs
dc.title.alternative The project for a marketing communication plan of Jedovnice village and its visitors en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gajdůšková, Simona
dc.date.accepted 2006-06-02
dc.description.abstract-translated Marketing communication plays important part in marketing of towns and villages, which compete for favour of target groups of customers in the same way as entrepreneurial subjects. The aim of this master thesis after evaluation theoretical resources of marketing planning and especially marketing communication is to carry out analysis of the current state of marketing communication of Jedovnice village and on the basis of this analysis to project a design of the marketing communication with village visitors which would improve its quality. This master thesis consists of theoretical part about the evaluation of above mentioned theoretical solutions and practical part which contains the accomplished analyses, secondary and primary research and the project for a marketing communication plan of Jedovnice and its visitors. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3856
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
horák_2006_dp.pdf 1.645Mb PDF View/Open
horák_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
horák_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account