Návrh a realizace hardwarového rozhraní mezi modelem tepelné soustavy a multifunkční vstupně-výstupní kartou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh a realizace hardwarového rozhraní mezi modelem tepelné soustavy a multifunkční vstupně-výstupní kartou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bobál, Vladimír
dc.contributor.author Krčmář, Jakub
dc.date.accessioned 2013-10-07T20:38:42Z
dc.date.available 2013-10-07T20:38:42Z
dc.date.issued 2012-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22056
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je realizace nového hardwarového rozhraní mezi modelem tepelné soustavy a řídicím počítačem. Ovládání tepelného modelu je zajištěno pomocí multifunkční měřicí karty MF 624 a umožňuje řízení laboratorního modelu v reálném čase. Komunikace s multifunkční I/O kartou je řešena prostřednictvím programového prostředí MATLAB/SIMULINK (verze 2009b). Nově navržené propojení mezi řídicím počítačem a modelem tepelné soustavy nikterak neovlivňuje použití stávajícího propojení pomocí jednotky CTRL V3 prostřednictvím komunikačního protokolu RS 232. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V části teoretické jsou uvedeny vybrané identifikační algoritmy vhodné pro řízení procesů s dopravním zpožděním a vlastní návrh algoritmů řízení. V praktické části je uveden popis bloku pro ovládání tepelné soustavy a identifikační a regulační experimenty. cs
dc.format 86 s. Obr. p. 4 s. Manuál 25 s cs
dc.format.extent 33637466 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject MF 624 multifunkční I/O karta cs
dc.subject reálný čas cs
dc.subject laboratorní tepelná soustava cs
dc.subject identifikace systému cs
dc.subject dopravní zpoždění cs
dc.subject PID regulátor cs
dc.subject 2DOF regulátor cs
dc.subject Smithův prediktor cs
dc.subject metoda požadovaného modelu cs
dc.subject MF 624 multifunction I/O card en
dc.subject real time en
dc.subject laboratory heat exchanger en
dc.subject control en
dc.subject system identification en
dc.subject PID controller en
dc.subject 2DOF controller en
dc.subject Smith predictor en
dc.subject method of required model en
dc.title Návrh a realizace hardwarového rozhraní mezi modelem tepelné soustavy a multifunkční vstupně-výstupní kartou cs
dc.title.alternative Design and realization of hardware interface between laboratory heat exchanger and multifunction I/O card en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Havlíček, Libor
dc.date.accepted 2012-06-19
dc.description.abstract-translated The aim of this master thesis is realization of a new hardware interface between the laboratory heat exchanger (LHE) and PC. The monitoring and control of LHE is provided by multifunction I/O card MF 624. For the communication with MF 624 I/O card the MATLAB/SIMULINK (version 2009b) environment is used. The designed new interface between the control computer and LHE does not affect use of existing interconnection by unit CTRL V3 by communication protocol RS 232. The master thesis is divided into two parts - the theoretical part and the practical part. The system identification of LHE and design of control algorithms are given in the theoretical part. The description of the designed block for control of LHE and identification and control experiments are given in the practical part. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/91 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Automatické řízení a informatika cs
dc.thesis.degree-discipline Automatic Control and Informatics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 27028
dc.date.submitted 2012-06-04
local.subject počítačová rozhraní cs
local.subject dopravní zpoždění cs
local.subject identifikace systému cs
local.subject computer interfaces en
local.subject transport delay en
local.subject system identification en


Files in this item

Files Size Format View
krčmář_2012_dp.zip 32.07Mb Unknown View/Open
krčmář_2012_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
krčmář_2012_op.doc 266Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account