Analýza systému odměňování ve firmě DEZA, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza systému odměňování ve firmě DEZA, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Strýčková, Kristina
dc.contributor.author Malá, Petra
dc.date.accessioned 2013-10-07T20:40:18Z
dc.date.available 2013-10-07T20:40:18Z
dc.date.issued 2012-06-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22058
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou systému odměňování ve společnosti DEZA a.s., přičemž je rozdělena na teoretickou část a na část praktickou. Cílem teoretické části je přinést výchozí teoretické poznatky a informace z literárních pramenů. Praktická část obsahuje představení zkoumané společnosti se zaměřením na používaný systém odměňování a zároveň jsou zde uvedeny výsledky dotazníkového šetření z provedeného průzkumu mezi zaměstnanci. Závěr praktické části se věnuje vyhodnocení zjištěných informací a navržení opatření ke zlepšení stávajícího stavu. cs
dc.format 66 s. cs
dc.format.extent 2882003 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject systém odměňování cs
dc.subject mzda cs
dc.subject mzdový tarif cs
dc.subject mzdové formy cs
dc.subject zaměstnanecké výhody cs
dc.subject odměna cs
dc.subject remuneration system en
dc.subject salary en
dc.subject wage rate en
dc.subject wage forms en
dc.subject employee benefits en
dc.subject reward en
dc.title Analýza systému odměňování ve firmě DEZA, a.s. cs
dc.title.alternative Analysis of the Remuneration System in the Company DEZA, a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Haiker, Ladislav
dc.date.accepted 2012-09-18
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis analyzes the remuneration system in DEZA a.s. and is divided into a theoretical part and practical part. The target of the theoretical part is to present the initial findings and information from the literature. Next practical part contents introduction of the analyzed company with a focus on used remuneration system and there are also the results of the questionnaire survey performed among employees there. The end of this bachelor thesis pays attention to evaluate findings and information from the survey and propose steps to improve the current situation. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24283
dc.date.submitted 2012-08-13


Files in this item

Files Size Format View
malá_2012_bp.pdf 2.748Mb PDF View/Open
malá_2012_vp.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open
malá_2012_op.pdf 529.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account