Hodnocení efektivity programu SAPARD na úseku zemědělství pro CHKO Bílé Karpaty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnocení efektivity programu SAPARD na úseku zemědělství pro CHKO Bílé Karpaty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Masařová, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:13:04Z
dc.date.available 2010-07-14T05:13:04Z
dc.date.issued 2006-01-06
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2206
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá hodnocením efektivity programu SAPARD v CHKO Bílé Karpaty na úseku zemědělství. První část práce je zaměřena na objasnění pojmu programu SAPARD a popis podmínek, které musela naše země v rámci spuštění tohoto programu splnit. Následně se zabývám agroenvironmentálními programy v CHKO Bílé Karpaty, které spadají pod opatření 2.3. programu SAPARD "Metody zemědělské produkce určené k ochraně životního prostředí a k uchování krajiny". V poslední části mé práce se věnuji popisu projektů realizovaných v rámci opatření 2.3. a na základě zjištěných informací hodnotím efektivitu programu SAPARD v CHKO Bílé Karpaty. cs
dc.format 77 s., 7 s. tab. příloh cs
dc.format.extent 1401526 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject efektivita cs
dc.subject SAPARD cs
dc.subject CHKO Bílé Karpaty cs
dc.subject opatření 2.3 cs
dc.subject metody cs
dc.subject zemědělství cs
dc.subject produkce cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject ochrana cs
dc.subject efficiency en
dc.subject SAPARD en
dc.subject CHKO Bílé Karpaty en
dc.subject arrangement 2.3 en
dc.subject methods en
dc.subject agriculture en
dc.subject production en
dc.subject environment en
dc.subject saving en
dc.title Hodnocení efektivity programu SAPARD na úseku zemědělství pro CHKO Bílé Karpaty cs
dc.title.alternative Evaluation of efficiency the program SAPARD on section of an agriculture in CHKO Bílé Karpaty en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2006-01-30
dc.description.abstract-translated My bachelory work presents evaluation of efficiency the program SAPARD in CHKO Bílé Karpaty on section of an agriculture. The first part my work presents explanation of notion the program SAPARD and description conditions which our country had to realize. Furthermore, I will analyse agroenvironment the program in CHKO Bílé Karpaty which are included in arrangement 2.3. the program SAPARD "The methods of agricultural a production determine for protection an environment and for saving a region". In conclusion, I will descripe projects realize under arrangement 2.3. and from maked informations I evaluate effect of the program SAPARD in CHKO Bílé Karpaty. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/122 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 2228
dc.date.assigned 2005-10-21
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
masařová_2006_bp.pdf 1.336Mb PDF View/Open
masařová_2006_vp.pdf 1.291Mb PDF View/Open
masařová_2006_op.pdf 1.463Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account