Řízení kvality výroby v pekárenské firmě XY a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Řízení kvality výroby v pekárenské firmě XY a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jurásek, Martin
dc.contributor.author Buzrla, Tomáš
dc.date.accessioned 2013-10-07T20:53:20Z
dc.date.available 2013-10-07T20:53:20Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22077
dc.description.abstract Cílem mojí práce je analyzovat systém kvality, způsoby vyhodnocování a řízení kvality v pekárenské firmě XY a.s. První část bakalářské práce je zaměřena na teoretická výcho-diska, týkající se systému kvality z hlediska jeho řízení, vyhodnocování a možnostech zlepšování. Druhá část zahrnuje představení společnosti, systému kvality, zde vytvořeného a analýzu řízení kvality na různých úrovních. V posledním části jsem na základě teoretických poznatků a výsledků analýz navrhl možné způsoby zlepšení a optimalizaci, týkající se řízení kvality. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 2126677 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject HACCP cs
dc.subject kontrola kvality cs
dc.subject kritické body cs
dc.subject metody vyhodnocování kvality cs
dc.subject reklamace cs
dc.subject zmetkovitost cs
dc.subject statistické nástroje k analyzování kvality cs
dc.subject HACCP en
dc.subject Quality management en
dc.subject Critical Points en
dc.subject Methods of quality evaluation en
dc.subject Complaints en
dc.subject Rejects en
dc.subject Tools of statistic quality analysis en
dc.title Řízení kvality výroby v pekárenské firmě XY a.s. cs
dc.title.alternative The Production Quality Management in the XY a.s. Bakery en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated Purpose of my thesis is to analyze a quality management system as well as ways of evalua-ting quality and managing its efficiency in XY, a.s. bakery. First part of my paper is focu-sed on theoretical options regarding management of the quality system, its evaluation and possible improvements. In the second half, I concentrate on introducing the company, the quality management sys-tem that they use and on an analysis of this system implented on distinct levels. Last part of my thesis includes possible improvements and optimalisations that I suggest, based on my theoretical knowledge and results of the analysis mentioned. en
dc.description.department Ústav statistiky a kvantitativních metod cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/120 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24439
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
buzrla_2012_bp.pdf 2.028Mb PDF View/Open
buzrla_2012_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
buzrla_2012_op.doc 74.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account