Varianty padělků elektronických součástek a metody jejich detekce

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Varianty padělků elektronických součástek a metody jejich detekce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Neumann, Petr
dc.contributor.author Krbeček, Michal
dc.date.accessioned 2013-10-07T22:43:12Z
dc.date.available 2013-10-07T22:43:12Z
dc.date.issued 2012-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22128
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o rizicích spojených s paděláním elektronických součástek a o důsledcích spojených s jejich průnikem na trh. Dále jsou zde naznačeny metody nejčastěji používané pro odhalování padělaných součástek od úplně základních, až po ty, které využívají pokročilých technologií. Jednotlivé postupy jsou rozděleny dle fyzikálního principu, na kterém jsou založeny. V rámci praktické části práce bylo provedeno testování vybraných vzorků součástek metodou porovnávání volt-ampérových charakteristik. cs
dc.format 59 cs
dc.format.extent 29801428 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject padělek cs
dc.subject detekce padělku cs
dc.subject součástka cs
dc.subject integrovaný obvod cs
dc.subject volt-ampérová charakteristika cs
dc.subject counterfeit component en
dc.subject counterfeit component detection en
dc.subject integrated circuit en
dc.subject current?voltage characteristics en
dc.title Varianty padělků elektronických součástek a metody jejich detekce cs
dc.title.alternative Electronic Component Counterfeit Variants and Detection Methods<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Skočík, Petr
dc.date.accepted 2012-06-20
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis discusses risks closely connected with electronic components counterfeiting, and consequences linked with their penetration into the global market. Methods used for counterfeit detection, from the basic ones to those using advanced technology, are specified and sorted according to the physical principle that they are based on. Within the scope of the thesis practical part, the test measurement and analysis of component samples was done using the current-voltage characteristics comparison method. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26691
dc.date.submitted 2012-06-06
local.subject elektronické součástky cs
local.subject padělky cs
local.subject electronic components en
local.subject falsification en


Files in this item

Files Size Format View
krbeček_2012_bp.zip 28.42Mb Unknown View/Open
krbeček_2012_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
krbeček_2012_op.pdf 176.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account