Komunikační strategie Městského úřadu Kroměříž

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komunikační strategie Městského úřadu Kroměříž

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregarová, Magda
dc.contributor.author Zrna, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:15:20Z
dc.date.available 2010-07-14T05:15:20Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2214
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá komunikací Městského úřadu Kroměříž. V teoretické části práce přibližuje odborná východiska marketingové komunikace s důrazem na marketing měst a obcí. Analýza se zabývá podrobným rozborem vnější i vnitřní komunikace Městského úřadu Kroměříž a jejich jednotlivých nástrojů uplatňovaných v praxi. Součástí analýzy jsou i výsledky průzkumu veřejného mínění na téma komunikace radnice. V projektové části práce je představena Komunikační strategie Městského úřadu Kroměříž, vytvořená na základě výsledků analýzy komunikace a realizovaného průzkumu. Projekt doplňuje chybějící nástroje v komunikaci města, sjednocuje komunikační výstupy a zavádí do komunikace pravidla odpovídající zásadám marketingové komunikace a zároveň potřebám města. cs
dc.format 107 s., 35 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 5175282 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject komunikace cs
dc.subject strategie cs
dc.subject marketing měst a obcí cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject public relations cs
dc.subject reklama cs
dc.subject město Kroměříž cs
dc.subject Městský úřad Kroměříž cs
dc.subject communication en
dc.subject strategy en
dc.subject marketing of town and community en
dc.subject marketing communication en
dc.subject public relations en
dc.subject publicity en
dc.subject advertising en
dc.subject town Kromeriz en
dc.subject municipality office Kromeriz en
dc.title Komunikační strategie Městského úřadu Kroměříž cs
dc.title.alternative The Strategy of Communication of Municipal Office Kromeriz en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated My work is devoted to problems in the field of communication of municipal office Kromeriz. The work is devided into academic and operative part. In the academic part of my work I write about fundamental concepts of marketing communication with emphasis on marketing of towns and communities. I do detailed analysis of outer and inner communication ways and their single implement exerted practically. There is a part of analyses that shows record poll on subject communication of the municipal office Kromeriz. In the operative part of my work I write about communication strategy of the municipal office Kromeriz. This strategy is realised on the base of analysis results and research. Project completes missing tools in communication of the town, unificates ways of communication and introduces into communication rules corresponding with marketing communication and needs of town. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 2809
dc.date.assigned 2006-01-13
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zrna_2006_dp.pdfBlocked 4.935Mb PDF View/Open
zrna_2006_vp.doc 62.5Kb Microsoft Word View/Open
zrna_2006_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account