Projekt stanovení konkurenční strategie firmy Rubena, a.s., oddělení klínových řemenů, na trhu západní Evropy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Projekt stanovení konkurenční strategie firmy Rubena, a.s., oddělení klínových řemenů, na trhu západní Evropy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šlampa, Viktor
dc.contributor.author Obdržálek, Ladislav
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:16:01Z
dc.date.available 2013-05-10T23:00:55Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2216
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá stanovením konkurenční strategie firmy Rubena, a.s., oddělení klínových řemenů, na trhu západní Evropy. Práce analyzuje současnou pozici a strategii firmy na tomto trhu, dále obsahuje analýzu konkurenčního prostředí na trhu s klínovými řemeny a analýzu hlavních konkurentů firmy Rubena, a.s., včetně různých srovnání. Analyzuje též hlavní rozdíly mezi tuzemským a západoevropským trhem a jejími zákazníky. Závěr práce tvoří projekt strategie ke zlepšení pozice firmy na trhu západní Evropy. cs
dc.format 78 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1256455 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 09.05.2013
dc.subject konkurence cs
dc.subject strategie cs
dc.subject projekt cs
dc.subject trh cs
dc.subject competition en
dc.subject strategy en
dc.subject project en
dc.subject market en
dc.title Projekt stanovení konkurenční strategie firmy Rubena, a.s., oddělení klínových řemenů, na trhu západní Evropy cs
dc.title.alternative Project of setting a competitive strategy in Rubena, a.s., V-belts department, for the market of Western Europe en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Glogar, Alois
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated This diploma thesis deals with setting a competitive strategy in Rubena, a.s., V-belts department, for the market of Western Europe. The thesis analyses present position and strategy for this market, contains analysis of competitive surroudins on the V-belts market and analysis of main competitors, including different comparisons. The thesis analyses main differences between the market and customer in the Czech Republic and in Western Europe. The finish constitutes the project of strategy for improvement a positition on the market of Western Europe. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3701
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
obdržálek_2006_dp.pdfBlocked 1.198Mb PDF View/Open
obdržálek_2006_vp.doc 43.5Kb Microsoft Word View/Open
obdržálek_2006_op.doc 993.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account