Zdokonalení systému motivace pracovníků ve firmě KMRACK, s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zdokonalení systému motivace pracovníků ve firmě KMRACK, s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Školoudík, Miroslav
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:16:51Z
dc.date.issued 2006-05-19
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2219
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je motivace a problémy se systémem motivace ve společ-nosti KMRACK, s.r.o. První část je teoretická a zabývá se pojmem motivace a dalšími pojmy s ní souvisejícími, které působí na člověka. Ve druhé části zkoumám pomocí dotaz-níkového šetření, systém motivace a odměňování ve vybrané společnosti Na základě zjiš-těných skutečností řeším konkrétní motivační problémy. Závěrečná část obsahuje návrhy vedoucí ke zlepšení situace, systému motivace a odměňování. cs
dc.format 53 s., 5 s. příloh cs
dc.format.extent 1485943 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 19.05.2036
dc.subject Motivace cs
dc.subject stimulace cs
dc.subject motivace pracovního jednání cs
dc.subject motivační program cs
dc.subject Motivation en
dc.subject stimulation en
dc.subject motivation and work behavior en
dc.subject motivating program en
dc.title Zdokonalení systému motivace pracovníků ve firmě KMRACK, s.r.o. cs
dc.title.alternative KMRACK, s.r.o. employee motivation system improvement en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Linhart, Petr
dc.date.accepted 2006-06-14
dc.date.vskp-available 2036-05-19
dc.description.abstract-translated Topics of my bachelor work is motivation and the problems with motivation system of KMRACK, s.r.o. company. First part is about theoretic piece of knowledge motivation and motivational factor and its affect on people. In second part I examined the system of motivation and renumeration in selected company by questionnaire inquiry. Pursuant to ascertained piece of knowledge I found some concrete motivational problems. Final part including suggestions that would lead to improvement of situation. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/115 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4100
dc.date.assigned 2006-03-13
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
školoudík_2006_bp.pdfBlocked 1.417Mb PDF View/Open
školoudík_2006_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
školoudík_2006_op.doc 40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account