Analýza kvality života u vybraných profesí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza kvality života u vybraných profesí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kacr, Josef
dc.contributor.author Daňková, Radka
dc.date.accessioned 2013-10-08T04:23:41Z
dc.date.available 2013-10-08T04:23:41Z
dc.date.issued 2012-06-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22260
dc.description.abstract Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická část, se zabývá analýzou pojmu kvalita života, obsahuje definici pojmu kvalita života a klasifikuje faktory, které ji rozhodujícím způsobem ovlivňují. Jedná se především o faktory orientované do pracovní oblasti, sociálních vztahů a vlastního zdraví jedince. Druhou částí práce je část praktická, která analyzuje informace získané implementovanými metodickými postupy v okresní nemocnici u dvou profesí (lékař, zdravotní sestra/bratr). Cílem výzkumu je zhodnocení získaných informací a zpracování návrhu na zlepšení kvality života uvedených profesí. cs
dc.format 74 cs
dc.format.extent 4363106 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kvalita života cs
dc.subject zdraví cs
dc.subject faktory kvality života cs
dc.subject výzkum kvality života cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject quality of life en
dc.subject health en
dc.subject quality of life factors en
dc.subject research of the quality of life en
dc.subject questionnaire en
dc.title Analýza kvality života u vybraných profesí cs
dc.title.alternative Analysis of Quality of Life for selected Professions en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Strýčková, Kristina
dc.date.accepted 2012-09-18
dc.description.abstract-translated The presented bachelor thesis consists of two parts. Theoretical parts deals with the analysis of term life quality. It contains definition of life quality and classifies the main factors, affecting it. All above is going about the factors of working area, social relations and personal health. The experimental part of the thesis analysis the information gained by implemented method in county hospital at two professions (doctor and nurse). Object of the research is evaluation of collected information and processing of the life quality improvement of mentioned professions. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22097
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2012-08-13


Files in this item

Files Size Format View
daňková_2012_bp.pdf 4.160Mb PDF View/Open
daňková_2012_vp.doc 73.5Kb Microsoft Word View/Open
daňková_2012_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account