Aktualizace a rozšíření vnitropodnikových směrnic ve společnosti Auto Viki a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktualizace a rozšíření vnitropodnikových směrnic ve společnosti Auto Viki a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vyoral, Břetislav
dc.contributor.author Vachuta, Michael
dc.date.accessioned 2013-10-08T05:33:31Z
dc.date.available 2013-10-08T05:33:31Z
dc.date.issued 2012-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22296
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je aktualizovat a rozšířit vnitropodnikové směrnice firmy Auto Viki a.s. dle metodiky Ford Motor Company s.r.o., dále jen FMC (tzv. eBM). Práce je rozdělená do teoretické a praktické části. Teoretická část vychází z poznatků z prostudované literatury a ze Zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů a z vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví. V praktické části bude provedena aktualizace a rozšíření vnitropodnikových směrnic dle metodiky FMC, kterou musí dodržovat všechna dealerství Ford v ČR. cs
dc.format 103 s. (22 186 znaků) cs
dc.format.extent 1721583 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: Vnitřní účetní předpisy cs
dc.subject účtový rozvrh cs
dc.subject metodika účtování cs
dc.subject číselníky cs
dc.subject číselné řady cs
dc.subject hmotný majetek cs
dc.subject zásoby cs
dc.subject mzdy cs
dc.subject Internal accounting rules en
dc.subject chart of accounts en
dc.subject accounting methods en
dc.subject nomenclatures en
dc.subject sequence en
dc.subject fixed assets en
dc.subject inventory en
dc.subject payroll en
dc.title Aktualizace a rozšíření vnitropodnikových směrnic ve společnosti Auto Viki a.s. cs
dc.title.alternative Updating and Expanding Internal Guidelines in Company Auto Viki a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Heczková, Eva
dc.date.accepted 2012-09-12
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to update and expand the house of the company car and Viki methodology according to Ford Motor Company Ltd., the FMC (the EBM). The work is divided into budget-theoretical and practical parts. The theoretical part is based on findings from the literature and of the Accounting Act No. 563/1991 Coll. as amended, and Decree No. 500/2002 Coll., implementing certain provisions of Act No. 563/1991 Coll. on Accounting, as amended, for entities that are businesses account-ing double-entry accounting . The practical part will be an update and extension of internal guidelines according to the methodology FMC, which must comply with all Ford dealerships in the country. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 28318
dc.date.submitted 2012-08-24


Files in this item

Files Size Format View
vachuta_2012_bp.pdf 1.641Mb PDF View/Open
vachuta_2012_vp.pdf 554.2Kb PDF View/Open
vachuta_2012_op.pdf 488.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account