Systém měření spokojenosti zaměstnanců ve společnosti CE WOOD, a.s.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Systém měření spokojenosti zaměstnanců ve společnosti CE WOOD, a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gregar, Aleš
dc.contributor.author Směšná, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:19:22Z
dc.date.available 2010-07-14T05:19:22Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2229
dc.description.abstract Vedení spolecnosti CE WOOD, a.s. projevilo zájem o názory, postoje a preferované hodnoty svých zamestnancu. Z tohoto duvodu jsem v této spolecnosti provedla pruzkum, jehož cílem bylo zvýšit spokojenost zamestnancu prostrednictvím navržených doporucení. Pomocí dotazníkové metody jsem zjistila názory respondentu. Získané výsledky jsem využila k tvorbe nápravných opatrení. Celý projekt jsem podrobila nákladové a rizikové analýze. Soucástí pruzkumu je i analýza zavedení alternativního produktu pri pruzkumu od spolecnosti SOVA NET, s.r.o. a prezentace výsledku jednotlivým zamestnancum. Jsem presvedcena, že se vyplatí podporovat spokojenost zamestnancu, protože spokojení zamestnanci jsou produktivnejší a nejsou absentéri. Nespokojenost ohrožuje vztahy s klienty. cs
dc.format 83s.,21s. příloh cs
dc.format.extent 1111844 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pracovní spokojenost cs
dc.subject dotazník cs
dc.subject nápravná opatrení cs
dc.subject nákladová a riziková cs
dc.subject working satisfaction en
dc.subject questionnaire en
dc.subject corrective arrangements en
dc.subject cost and risk analysis en
dc.subject presentation en
dc.title Systém měření spokojenosti zaměstnanců ve společnosti CE WOOD, a.s. cs
dc.title.alternative Measurement of employees' satisfaction in CE WOOD, Inc. Company en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Drozd, Ladislav
dc.date.accepted 2006-06-01
dc.description.abstract-translated The management of the CE WOOD, Inc. company was interested in opinions, attitudes and preference of its employees and that is why I did the research in this company. Thanks to suggested recommendation the satisfaction of employees has raised. The opinions of employees were established by means of questionnaire and gained results were used in formation of corrective arrangements. I did costs and risk analysis of the project. One part of the research is also the analysis of alternative product established in the research of SOVA NET, Inc. company and its presentation to employees. I am sure it is necessary to support employees' satisfaction because satisfied employees are more productive and they do not absent. The dissatisfaction influences relations with clients. en
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/176 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Podniková ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Enterprise Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3527
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
směšná_2006_dp.pdf 1.060Mb PDF View/Open
směšná_2006_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
směšná_2006_op.pdf 58.30Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account