Pokrok ve využívání biomasy

DSpace Repository

Language: English čeština 

Pokrok ve využívání biomasy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vondruška, Milan
dc.contributor.author Melar, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:20:49Z
dc.date.available 2010-07-14T05:20:49Z
dc.date.issued 2006-06-13
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2234
dc.description.abstract V dnešní době se musí lidstvo zaobírat myšlenkou, jak nahradit fosilní paliva, jejichž zásoby se stále ztenčují, a také jak vylepšit současný stav životního prostředí. Jednou z možných alternativ je využití biomasy pro energetické účely. V této práci jsou uvedeny nejdůležitější zdroje, z nichž se biomasa získává, nejrozšíře-nější metody zpracování biomasy a některé jejich příklady z ČR i ze světa. cs
dc.format 25 cs
dc.format.extent 1161744 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Biomasa cs
dc.subject biopaliva cs
dc.subject bioplyn cs
dc.subject bioethanolu cs
dc.subject bionafta cs
dc.subject Proálcool cs
dc.subject esterifikace cs
dc.subject termochemická přeměna cs
dc.subject biochemická přeměna cs
dc.subject fyzikální a chemická přeměna cs
dc.subject Biomass en
dc.subject biofuel en
dc.subject biogas en
dc.subject bioethanol en
dc.subject biooil en
dc.subject Proálcool en
dc.subject esterification en
dc.subject thermochemical conversion en
dc.subject biochemical conversion en
dc.subject physical and chemical conversion en
dc.title Pokrok ve využívání biomasy cs
dc.title.alternative Progress in utilizing of biomass en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Růžička, Jan
dc.date.accepted 2006-09-14
dc.description.abstract-translated At present, mankind has to think how to supply fossil fuels, whose reserves are still smaller, and how to improve contemporary state of the environment. One of possible alter-natives is utilizing of biomass for energetic purposes. In this work, the most important sources which is biomass acquired from, are men-tioned. The most widespread methods of biomass processing and some their examples from the Czech Republic and from the world are presented. en
dc.description.department Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/140 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 2861
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
melar_2006_bp.pdf 1.107Mb PDF View/Open
melar_2006_vp.doc 35Kb Microsoft Word View/Open
melar_2006_op.doc 37Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account