Design taneční obuvi určené pro kategorii latinskoamerických tanců

DSpace Repository

Language: English čeština 

Design taneční obuvi určené pro kategorii latinskoamerických tanců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Buch, Jana
dc.contributor.author Hůlková, Jitka
dc.date.accessioned 2013-10-08T09:52:09Z
dc.date.available 2013-10-08T09:52:09Z
dc.date.issued 2012-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22372
dc.description.abstract Teoretická část mé bakalářské práce je zaměřena na vznik a vývoj tance v průběhu sta-letí a především pak na vývoj taneční obuvi. Jedna z částí se zabývá rozborem latinsko-amerických tanců se zmínkou o prestižních celosvětových soutěžích v tomto oboru, další část je věnována obuvi určenou pro latinskoamerické tance, tzv. latinkám, ale i speciálním šatům, které se k těmto tancům používají. Teoretická část je doplněna průzkumem ve formě dotazníku mezi amatérskými a profesionálními tanečníky. Praktická část pak pojednává o designu, vývoji nových funkčních řešení především variabilního zapínání a většího kom-fortu v obuvi a celkovém postupu při výrobě latinek, kde se opírám o získané výsledky z dotazníku, o požadavky ze strany profesionálních tanečníků a také o současné trendy ve výrobě taneční obuvi pro latinskoamerické tance. Celá práce se zabývá pochopením pro-blematiky taneční obuvi. cs
dc.format 59 s. (77 569) cs
dc.format.extent 3621787 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject tanec cs
dc.subject latinskoamerické tance cs
dc.subject obuv pro latinskoamerické tance cs
dc.subject taneční obuv cs
dc.subject taneční kostýmy cs
dc.subject taneční sport cs
dc.subject dance en
dc.subject latin american dances en
dc.subject footwear for latin american dances en
dc.subject dance footwear en
dc.subject dance costumes en
dc.subject dance sport en
dc.title Design taneční obuvi určené pro kategorii latinskoamerických tanců cs
dc.title.alternative Design of Shoes for Latin American Dances en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kocourek, Radim
dc.date.accepted 2012-06-11
dc.description.abstract-translated The theoretical part of my bachelor work is focused on the creation and development dance in the course of the centuries and in particular on the development dance footwear. One of the parts deals with analysis Latin American dances with mention of prestigious global competitions in this field, the other part, is to be paid to footwear, specially designed shoes, but also special dress, which are used for these dances. The theoretical part is accompanied by survey in the form questionnaire between amateur and professional dancers. The practical part treat of design, development of new functional solutions closing and insole and total procedure of producing of that shoes , where the leaning against the results obtai-ned from the questionnaire, the requirements of the professional dancers and also of the current trends. The entire work is engaged understanding of the problem of dance foo-twear. en
dc.description.department Ústav designu oděvu a obuvi cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/125 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - Design obuvi cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - Shoe Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 26153
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
hůlková_2012_bp.pdf 3.454Mb PDF View/Open
hůlková_2012_vp.doc 88.5Kb Microsoft Word View/Open
hůlková_2012_op.doc 85.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account