Účinnost specifické nukleace na polypropylén

DSpace Repository

Language: English čeština 

Účinnost specifické nukleace na polypropylén

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čermák, Roman
dc.contributor.author Chvátalová, Lenka
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:23:05Z
dc.date.available 2010-07-14T05:23:05Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2237
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá účinkem specifického beta-nukleačního činidla NJ Star NU 100 na isotaktický polypropylen Borealis s rozdílnými indexy toku taveniny. Studie byla prováděna při různých krystalizačních podmínkách za použití diferenciální snímací kalorimetrie. Krystalický podíl a obsah beta-fáze byl stanoven rentgenograficky z difrakčních spekter. Vzniklá struktura vzorků byla zkoumána pomocí optického mikroskopu. Bylo zjištěno, že molekulární struktura (ITT) ovlivňuje účinnost nukleačního činidla pouze při jeho nízké koncentraci. Mimoto, důležitou roli hrají také krystalizační podmínky. cs
dc.format 107 cs
dc.format.extent 12026120 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso en
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject isotaktický polypropylen cs
dc.subject polymorfismus cs
dc.subject beta-fáze cs
dc.subject alfa-fáze cs
dc.subject specifická nulkeace cs
dc.subject krystalizace cs
dc.subject isotactic polypropylene en
dc.subject polymorphism en
dc.subject beta-form en
dc.subject alfa-form en
dc.subject specific nucleation en
dc.subject crystallization en
dc.title Účinnost specifické nukleace na polypropylén cs
dc.title.alternative On efficiency of specific nucleation in polypropylene en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Obadal, Martin
dc.date.accepted 2006-06-08
dc.description.abstract-translated This master thesis deals with efficiency of the beta-specific nucleation agent NJ Star NU 100 in isotactic polypropylenes Borealis differing in melt flow indexes. This study was carried out at different crystallization conditions using a differential scanning calorimetry. The crystallinity and beta-form content have been determined from wide-angle X-ray scattering patterns. The structure of the samples has been examined using light microscopy. It has been found, that the molecular structure (MFI) influences the efficiency of the nucleator only in its very low concentration. Moreover, the crystallization conditions also play an important role. en
dc.description.department Ústav inženýrství polymerů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/201 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Inženýrství polymerů cs
dc.thesis.degree-discipline Polymer Engineering en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Materials Technology en
dc.identifier.stag 2831
dc.date.assigned 2005-11-29
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chvátalová_2006_dp.pdf 11.46Mb PDF View/Open
chvátalová_2006_vp.pdf 166.8Kb PDF View/Open
chvátalová_2006_op.doc 41.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account