Aplikace systému strojového vidění

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aplikace systému strojového vidění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Valouch, Jan
dc.contributor.author Knápková, Eva
dc.date.accessioned 2013-10-08T10:05:17Z
dc.date.available 2013-10-08T10:05:17Z
dc.date.issued 2012-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22385
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o významu a využití systémů strojového vidění v oblasti průmyslové automatizace. V úvodní teoretické části práce je proveden popis principu systému strojového vidění v oblasti řízení průmyslových procesů a kontroly výrobních postupů vedoucích k dosažení maximální kvality, snižování nákladů a bezchybnosti výrobků. Dále je provedena analýza požadavků na jednotlivé komponenty, z kterých se celý systém skládá a shrnuty výhody, které systém potenciálnímu zákazníkovi přináší. V praktické části je popsán význam a uplatnění systémů strojového vidění ve výrobě. Stěžejní výstup představuje návrh modelového příkladu, který řeší aplikaci čtení čárového kódu výrobků, při pohybu po výrobní lince a jejich následná evidence v databázi. V závěrečné fázi jsou analyzovány vývojové trendy strojového vidění. cs
dc.format 75 s. (90 420 znaků). cs
dc.format.extent 2182569 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject aplikace cs
dc.subject systém strojového vidění cs
dc.subject kamera cs
dc.subject osvětlovací jednotka cs
dc.subject automatizace cs
dc.subject kvalita cs
dc.subject kontrola cs
dc.subject applications en
dc.subject machine vision systém en
dc.subject camera en
dc.subject lighting unit en
dc.subject automation en
dc.subject quality en
dc.subject control en
dc.title Aplikace systému strojového vidění cs
dc.title.alternative An Application of a Machine Vision System<br> en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Drga, Rudolf
dc.date.accepted 2012-06-11
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the importance and use of machine vision systems in industrial automation. The introductory theoretical part describes the principle of the machine vision system in the field of industrial process and manufacturing procedures control to reach the quality maximization, cost reduction and product?s correctness. Furthermore, analysis of the requirements for individual components of the system was carried out and the benefits of the system for the potential customer were reported. In the practical part the importance and use of machine vision systems in manufacture are described. The key output is a model example proposal that addresses the application of barcode scanning of products, moving around the production line and their subsequent records in the database. In the final stage, the evolutionary trends in machine vision were analyzed. en
dc.description.department Ústav bezpečnostního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/92 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Bezpečnostní technologie, systémy a management cs
dc.thesis.degree-discipline Security Technologies, Systems and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26201
dc.date.submitted 2012-05-25
local.subject počítačové vidění cs
local.subject computer vision en


Files in this item

Files Size Format View
knápková_2012_bp.pdf 2.081Mb PDF View/Open
knápková_2012_vp.doc 290Kb Microsoft Word View/Open
knápková_2012_op.doc 287Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account