Optimální jednání a chování společnosti BENZINA a.s. v hospodářské soutěži

DSpace Repository

Language: English čeština 

Optimální jednání a chování společnosti BENZINA a.s. v hospodářské soutěži

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šnédar, Libor
dc.contributor.author Říha, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:23:32Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2239
dc.description.abstract Diplomová práce ve své teoretické části seznamuje s platnou legislativou související s ochranou hospodářské soutěže v České republice a Evropské unii a následně s postupy dozorových orgánů při kontrole dodržování pravidel hospodářské soutěže. Tento teoretický rámec je pak podkladem pro doporučení společnosti BENZINA a.s., významného distribu-tora pohonných hmot v České republice, jakého chování se vyvarovat, aby nebyla porušena pravidla ochraňující hospodářskou soutěž. Krátký přehled legislativy a doporučení pro chování zaměstnanců společnosti jsou pak shrnuty v Programu slučitelnosti s pravidly hos-podářské soutěže vytvořeného pro společnost BENZINA a.s cs
dc.format 90 s., 28 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 994161 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2036
dc.subject hospodářská soutěž cs
dc.subject nekalá soutěž cs
dc.subject kartelové dohody cs
dc.subject dominantní postavení cs
dc.subject soutěžní právo cs
dc.subject optimální chování v hospodářské soutěži cs
dc.subject economic competition en
dc.subject unfair competition en
dc.subject cartel agreement en
dc.subject domination en
dc.subject competition law en
dc.subject optimal behaviour in economic competition en
dc.title Optimální jednání a chování společnosti BENZINA a.s. v hospodářské soutěži cs
dc.title.alternative Optimal acting and behaving of company BENZINA a.s. in economic competition en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Loula, Václav
dc.date.accepted 2006-06-07
dc.date.vskp-available 2036-05-12
dc.description.abstract-translated The theoretical section of the Master's Degree thesis introduces the current legislative specifications associated with the protection of economic competition in the Czech Repub-lic and European Union including the procedures of the governing authorities responsible for overseeing the adherence to rules of economic competition. The theoretical scope is the basis for recommendations to BENZINA a.s., important distributor of fossil fuels into the Czech Republic, about how to behave and not violate rules of economic competition. A short legislative overview and recommendations for the behaviour of employees is summa-rised in a compliance program created for BENZINA a.s en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3990
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
říha_2006_dp.pdfBlocked 970.8Kb PDF View/Open
říha_2006_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
říha_2006_op.doc 39Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account