Projekt vnitrofiremní komunikace ve společnosti KSK BONO s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Projekt vnitrofiremní komunikace ve společnosti KSK BONO s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikuláštík, Milan
dc.contributor.author Jórová, Lucie
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:24:15Z
dc.date.available 2010-07-14T05:24:15Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2242
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá vnitrofiremní komunikací ve firmě KSK BONO s.r.o. První část této práce přináší přehled o literárních poznatcích zabývajících se problematikou ko-munikace uvnitř firmy. Tím je stanovena výchozí podoba pro analytickou část práce. Tím je stanovena výchozí podoba pro analytickou část práce, ve které je věnována pozornost stávající podobě interní komunikace a informačním tokům ve firmě. Podkladem pro analý-zu byl sběr dat na základě dotazníkového šetření. Výběrovým souborem bylo na jedné stra-ně vedení společnosti a na straně druhé TH pracovníci KSK BONO s.r.o. Cílem tohoto rozdělení bylo zjistit, jak vnímají obě strany vnitrofiremní komunikaci a do jaké míry se na ní shodují. Projektová část práce jasně naznačuje, jakým směrem by se měla firma vydat, aby si prostřednictvím interní komunikace zajistila dlouhodobou úspěšnost. cs
dc.format 98 s., 9 s. obr příloh cs
dc.format.extent 1587091 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject informace cs
dc.subject komunikační kanály cs
dc.subject směry komunikace cs
dc.subject zpětná vazba cs
dc.subject obousměrnost komunikace cs
dc.subject firemní kultura cs
dc.subject komunikační strategie cs
dc.subject information en
dc.subject communication channels en
dc.subject directions of communication en
dc.subject feed-back en
dc.subject two-way communication en
dc.subject corporate culture en
dc.subject communication strategy en
dc.title Projekt vnitrofiremní komunikace ve společnosti KSK BONO s.r.o. cs
dc.title.alternative Project of internal communication in company KSK BONO s.r.o. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kressová, Petra
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated The master thesis discusses internal communication in KSK BONO s.r.o. The first part of this work brings view of literary finding, which deals with dilemma of internal communi-cation. Thereby is set out starting position for analytical part of my work. In analytical part is paid attention to existing form of internal communication and information flows in com-pany. The questionnaire survey was chosen as a method of data collection. Selective file was made by top management of KSK BONO s.r.o. on one hand, and by other employees on the other hand. The goal of this allocation was to find out, how both sides feel situation of internal communication in company and if they could agree on it. The project part clearly indicates which line the company should take to ensures permanent success through internal communication. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3631
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
jórová_2006_dp.pdfBlocked 1.513Mb PDF View/Open
jórová_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
jórová_2006_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account