Příprava bioaktivních povrchů pomocí fyzikálně-chemických metod a jejich aplikace.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Příprava bioaktivních povrchů pomocí fyzikálně-chemických metod a jejich aplikace.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lehocký, Marián
dc.contributor.author Bílek, František
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:26:20Z
dc.date.available 2010-07-14T05:26:20Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2248
dc.description.abstract Polymerní materiály vzhledem ke svým charakteristikám, chemické stabilitě, malé hmotnosti a taky pro množství možností vzhledu mají různé použití. Dokonce i množství medicínských a biotechnologických produktů je kompletně anebo částečně vyrobených z poly-merů. Ve spojení s biologickými systémy není vždy daná kompatibilita těchto materiálů. Aby bylo možné splnit požadavky pro medicínské aplikace, povrchy musí být modifikované. Plazmatické techniky jsou demonstrované jako vhodný nástroj na generování požado-vaných vlastností povrchu. cs
dc.format 41 s. cs
dc.format.extent 906349 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject biokompatibilita cs
dc.subject funkcionalizace povrchu cs
dc.subject adheze buněk cs
dc.subject Biocomatibility en
dc.subject Surface functionalization en
dc.subject Cell adhesion en
dc.title Příprava bioaktivních povrchů pomocí fyzikálně-chemických metod a jejich aplikace. cs
dc.title.alternative Preparation and application of bioactive surfaces by physiochemical methods en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Lapčíková, Barbora
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated Polymeric materials can be used in many application areas due to their mechanical (e.g. elastic) characteristics, chemical stability, and their light weight, as well as for their many design possibilities. Even in the field of medicine and biotechnology many products are completly or partly made of polymers. In contact with biological system, compatibility of these materials is not always given. To fulfill the requirements for medical applications, the surface have to be modified. Plasma techniques are demonstrated as an appropriate tool for the generation of the demanded surface properies. en
dc.description.department Ústav fyziky a mater. inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/138 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and materials technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and materials technology en
dc.identifier.stag 4324
dc.date.assigned 2006-02-14
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bílek_2006_bp.pdf 885.1Kb PDF View/Open
bílek_2006_vp.doc 24.5Kb Microsoft Word View/Open
bílek_2006_op.doc 26Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account