Implementace vybraných evolučních algoritmů v OpenCL

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Implementace vybraných evolučních algoritmů v OpenCL

Show simple item record

dc.contributor.advisor Král, Erik cs
dc.contributor.author Janoštík, Jakub cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T14:31:59Z
dc.date.available 2013-10-08T14:31:59Z
dc.date.issued 2012-02-24 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22497
dc.description.abstract Práce obsahuje literární rešerši na téma evoluční algoritmy. Zabývá se konkrétně algoritmy Diferenciální evoluce (DE), Rojení částic (PSO) a Samo-Organizující se Migrační Algoritmus (SOMA). Dále teoretická část obsahuje přehled OpenCL standardu. V praktické části je popsána paralelní implementace algoritmů pomocí OpenCL a srovnání výsledků, vůči sériovým výpočtům implementovaných v jazyce C++. cs
dc.format 77 cs
dc.format.extent 1823895 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject evoluční algoritmy cs
dc.subject optimalizace cs
dc.subject DE cs
dc.subject PSO cs
dc.subject SOMA cs
dc.subject OpenCL cs
dc.subject evolutionary algorithms en
dc.subject optimalization en
dc.subject DE en
dc.subject PSO en
dc.subject SOMA en
dc.subject OpenCL en
dc.title Implementace vybraných evolučních algoritmů v OpenCL cs
dc.title.alternative Implementation of chosen evolutionary algorithms using OpenCL en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Slovák, Dalibor cs
dc.date.accepted 2012-06-20 cs
dc.description.abstract-translated Thesis includes research on the topic of evolutionary algorithms. Specifically it deals with the Differential evolution (DE), the Particle swarm optimalization (PSO) and the Self-Organizing Migration Algorithm (SOMA). Theoretical part also contains overview of the OpenCL standard. In the practical part is described parallel implementation of algorithms using OpenCL and comparison with serial calculations implemented using C++ language. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26598
dc.date.submitted 2012-06-08 cs


Files in this item

Files Size Format View
janoštík_2012_bp.zip 1.739Mb Unknown View/Open
janoštík_2012_vp.doc 288.5Kb Microsoft Word View/Open
janoštík_2012_op.doc 286.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account