eGovernment a jeho aplikace na vybrané obci s rozšířenou působností

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

eGovernment a jeho aplikace na vybrané obci s rozšířenou působností

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pavlíček, Tomáš cs
dc.contributor.author Baborovská, Lenka cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T16:43:44Z
dc.date.available 2013-10-08T16:43:44Z
dc.date.issued 2012-06-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22545
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá systémem eGovernmentu, tedy elektronizací veřejné správy. Teoretická část práce je zaměřena na základní principy a systém eGovernmentu včetně le-gislativních aspektů problematiky. Jsou charakterizovány důležité pilíře elektronizace ve-řejné správy a popsán současný stav na úrovni České republiky. Praktická část se zabývá implementací eGovernmentu na vybrané obci s rozšířenou působností. Prezentuje postup-nou aplikaci a funkčnost systémů v praxi, včetně všech problémů a nedostatků. Závěr práce obsahuje návrhy opatření pro zlepšení stávajícího stavu. cs
dc.format 91 cs
dc.format.extent 2481580 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject eGovernment cs
dc.subject Czech POINT cs
dc.subject elektronizace cs
dc.subject základní registry cs
dc.subject veřejná správa cs
dc.subject informatizace cs
dc.subject eGovernment en
dc.subject computerization en
dc.subject public Administration en
dc.subject informatization en
dc.subject municipality with extended competence en
dc.title eGovernment a jeho aplikace na vybrané obci s rozšířenou působností cs
dc.title.alternative eGovernment and its application on chosen municipality with extended competence en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zicha, Jiří cs
dc.date.accepted 2012-09-17 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the system of eGovernment, it means computerization of a public administration. The teoretical part is focused on basic principles and the system of eGover-nment including the legislation of this problem. There are characterized important parts of the computerization and described current situation in the Czech Republic. The practical part concentrates on the application of eGovernment in chosen municipality with extended competence. It presents progressive application of these systems and how it works, inclu-ding all problems. In the conclusion there are proposed ideas how to improve current state. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 28158
dc.date.submitted 2012-08-13 cs


Files in this item

Files Size Format View
baborovská_2012_dp.pdf 2.366Mb PDF View/Open
baborovská_2012_vp.doc 74.5Kb Microsoft Word View/Open
baborovská_2012_op.doc 73Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account