Analýza konkurenceschopnosti ve společnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenceschopnosti ve společnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hájková, Michaela cs
dc.contributor.author Šprta, Róbert cs
dc.date.accessioned 2013-10-08T17:08:32Z
dc.date.available 2013-10-08T17:08:32Z
dc.date.issued 2012-04-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22557
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je Analýza konkurenceschopnosti ve společnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Hlavním cílem této práce je doporučit určitá opatření na základě jednotlivých analýz, a to SWOT analýzy, PEST analýzy a Porterova modelu. Toto téma jsem si vybral, protože podle mého názoru je velmi důležité, abychom předčili konkurenci a neustále ji sledovali a taktéž abychom byli schopni okamžitě reagovat na změny. cs
dc.format 66 s. (86 399 znaků) cs
dc.format.extent 1402978 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject PEST analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competitive strategy en
dc.subject PEST analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Analýza konkurenceschopnosti ve společnosti Continental Matador Truck Tires s.r.o. cs
dc.title.alternative Analysis of the Competitiveness in Continental Matador Truck Tires s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee cs
dc.date.accepted 2012-06-05 cs
dc.description.abstract-translated The topic of my bachelor thesis is Analysis of the Competitiveness in Continental Matador Truck Tires s.r.o. The thesis is divided into the theoretical and practical part. Main aim of the thesis is recommend some suggestions which are based on individual analysis, SWOT analysis, PEST analysis and Porter model. I choose this topic, because I think that it is very important to be better than competitors are and watch out about them and also be able respond to changes immediately. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 25001
dc.date.submitted 2012-05-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
šprta_2012_bp.pdf 1.337Mb PDF View/Open
šprta_2012_vp.pdf 150.7Kb PDF View/Open
šprta_2012_op.pdf 943.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account