Aktualizace webových stránek

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktualizace webových stránek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Perůtka, Karel
dc.contributor.author Teplý, Daniel
dc.date.accessioned 2013-10-08T19:18:17Z
dc.date.available 2013-10-08T19:18:17Z
dc.date.issued 2012-02-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22600
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření webové prezentace pro zakázkové krejčovství Delicate Style ze Zlína, kterou bude tato firma oficiálně používat. Web je zhotoven na základě požadavků zadavatelky s důrazem na jednoduchou správu obsahu, což zajišťuje použití redakčního systému. Na stránkách se využívá přehledného administračního prostředí a pro uživatele není třeba znalosti programovacích jazyků. V rámci této práce byla vytvořena i šablona pro vzhled webu a nové pluginy zaměřené na ovládání určitých sekcí stránek. Kromě tvorby webu bylo mým předmětem i obecné popsání redakčních systémů a jejich porovnání. Na závěr jsem vytvořil manuál pro uživatele, který popisuje, jak spravovat jednotlivé sekce webových stránek. cs
dc.format 55 s. cs
dc.format.extent 16372236 bytes cs
dc.format.mimetype application/zip cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dynamické webové stránky cs
dc.subject redakční systém cs
dc.subject webové technologie cs
dc.subject Internet cs
dc.subject dynamic web pages en
dc.subject content management system en
dc.subject web technologies en
dc.subject Internet en
dc.title Aktualizace webových stránek cs
dc.title.alternative Web pages update en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šilhavý, Petr
dc.date.accepted 2012-06-20
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor thesis was to create a website for tailoring Delicate Style from Zlin and this firm will officially use it. The web is based on the requirements of the client with an emphasis on easy content management, which ensures the use of CMS. The website uses the clear administration environment and user does not need to have the knowledge of programming languages. As a part of this work, the template for web design was created and new plugins were made to control certain sections of web. In addition to making this website, my subject was also to describe content management systems and compare them. Finally I have created the manual for users, which describes, how to manage individual sections of web pages. en
dc.description.department Ústav automatizace a řídicí techniky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/90 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Informační a řídicí technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Information and Control Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Inženýrská informatika cs
dc.thesis.degree-program Engineering Informatics en
dc.identifier.stag 26600
dc.date.submitted 2012-06-07
local.subject WWW design cs
local.subject systémy správy obsahu cs
local.subject web design en


Files in this item

Files Size Format View
teplý_2012_bp.zip 15.61Mb Unknown View/Open
teplý_2012_vp.doc 289.5Kb Microsoft Word View/Open
teplý_2012_op.zip 235.9Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account