Vizuální management a jeho aplikace ve společnosti TNS SERVIS s.r.o.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vizuální management a jeho aplikace ve společnosti TNS SERVIS s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chromjaková, Felicita
dc.contributor.author Kozáková, Leona
dc.date.accessioned 2013-10-08T20:04:20Z
dc.date.available 2013-10-08T20:04:20Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22617
dc.description.abstract Tématem mé bakalářské práce je vizuální management a jeho aplikace ve společnosti TNS SERVIS s.r.o. se sídlem ve Slušovicích. V první části bakalářské práce jsou zpracovány teoretické poznatky týkající se celopodnikové vizuální identity, vizuálního managementu ve výrobě, na pracovišti a vizuální kontroly. V praktické části je pak aplikován teoretický základ a popsán skutečný stav vizuálního managementu ve společnosti TNS SERVIS s.r.o., který je současně zhodnocován z několika pohledů, co již společnost za-vedla z prvků vizualizace, co aplikuje a co by bylo vhodné do výrobního prostředí společ-nosti zavést. Součástí této práce je také vyhodnocení dotazníkového šetření, které bylo provedeno na širokém vzorku pracovníků výroby. Cílem této práce je navrhnout taková zlepšení v oblasti vizuálního managementu, která zjednoduší práci a orientaci především ve výrobě a na pracovišti. cs
dc.format 90 s., 4 s. příloh cs
dc.format.extent 19401994 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Management cs
dc.subject pět pilířů vizuálního pracoviště cs
dc.subject prvky vizuálního managementu cs
dc.subject standardizace cs
dc.subject štíhlá výroba cs
dc.subject vizualizace cs
dc.subject vizuální identita cs
dc.subject vizuální komunikace cs
dc.subject vizuální kontrola cs
dc.subject vizuální management cs
dc.subject vizuální pracoviště cs
dc.subject Management en
dc.subject the five pillars of visual workplace en
dc.subject elements of visual management en
dc.subject standardization en
dc.subject lean manufacturing en
dc.subject visualization en
dc.subject visual documentation en
dc.subject visual identity en
dc.subject visual communication en
dc.subject visual inspection en
dc.subject visual management en
dc.subject visual workplace en
dc.title Vizuální management a jeho aplikace ve společnosti TNS SERVIS s.r.o. cs
dc.title.alternative Visual Management and its Application in the Company TNS SERVIS s.r.o. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řepa, David
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The topic of my thesis is visual management and its application in the company TNS SERVIS s.r.o., which is based in Slušovice. The first part of the thesis concentrates on the theoretical knowledge of company visual identity, on visual management in produc-tion and in the workplace and on visual inspection. The practical part of the thesis puts theory into practice and also describes the actual state of the visual management of TNS SERVIS s.r.o The assessment was done with regard to several aspects ? what has al-ready been introduced from visualization, what the company applies and what would be appropriate to introduce to the company's manufacturing environment. Moreover, the work also evaluates the survey which was conducted among a large group of workers in manufacturing. The object of this work is to propose improvements in visual management, which simplify the work and coordination mainly in production and in the workplace. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Řízení výroby a kvality cs
dc.thesis.degree-discipline Production and Quality Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cs
dc.thesis.degree-program System Engineering and Informatics en
dc.identifier.stag 24700
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
kozáková_2012_bp.pdf 18.50Mb PDF View/Open
kozáková_2012_vp.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open
kozáková_2012_op.pdf 2.054Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account