Analýza konkurenčního prostředí společnosti Fagus a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí společnosti Fagus a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machovská, Eva
dc.contributor.author Hamšík, Josef
dc.date.accessioned 2013-10-08T20:22:56Z
dc.date.available 2013-10-08T20:22:56Z
dc.date.issued 2012-05-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22620
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá analýzou konkurenčního prostředí výrobní společnosti Fagus a.s., která podniká v oblasti výroby modulárních kontejnerů a modulárních staveb. Práce se skládá ze dvou částí. V teoretické části se zaměřujeme na provedení rešerše odborné literatury, pomocí níž vysvětlujeme základní teoretické pojmy, jako jsou konkurence, konkurenceschopnost, konkurenční výhoda, konkurenční boj či konkurenční prostředí. Následuje teoretický základ o samotné konkurenční analýze, ve kterém se zaměřujeme především na proces její realizace a na metody a techniky jejího zpracování. Teoretickou část práce pak uzavírá tématika konkurenční strategie. V praktické části je pak nejprve charakterizována samotná společnost Fagus a.s., po které následuje vypracování konkurenční analýzy vybraných regionálních a zahraničních konkurentů společnosti Fagus a.s., dle metod popsaných v teoretické části. Závěr práce pak obsahuje syntézu zjištěných poznatků včetně návrhů řešení pro zlepšení konkurenceschopnosti analyzované společnosti. cs
dc.format 101 s., 9 s. příloh cs
dc.format.extent 41326664 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Konkurence cs
dc.subject konkurenceschopnost cs
dc.subject konkurenční výhoda cs
dc.subject konkurenční boj cs
dc.subject konkurenční prostředí cs
dc.subject konkurenční analýza cs
dc.subject konkurenční strategie cs
dc.subject Competition en
dc.subject competitiveness en
dc.subject competitive advantage en
dc.subject competitive struggle en
dc.subject competitive environment en
dc.subject competitive analysis en
dc.subject competitive strategy en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí společnosti Fagus a.s. cs
dc.title.alternative Competitive Environment Analysis of Company Fagus a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Brišová, Hana
dc.date.accepted 2012-09-14
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the analysis of the competitive environment of the production company Fagus a.s., which operates in the production of modular containers and modular buildings. The thesis is composed of two parts. In the theoretical part, it focuses on the implementation of literature research, by which we explain the basic theoretical concepts such as competition, competitiveness, competitive advantage, competitive struggle and competitive environment. The following is the theoretical basis of the actual competitive analysis, where the focus is primarily on the process of its implementation and the methods and techniques of this process. The theoretical part of the paper is then concluded by the theme of competitive strategy. The practical part first characterizes Fagus company itself, followed by the development of competitive analysis of selected regional and foreign competitors of Fagus a.s., according to the methods described in the theoretical part. The conclusion then provides a synthesis of the findings including proposals for improving the competitiveness of the analyzed company. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 28233
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2012-08-24


Files in this item

Files Size Format View
hamšík_2012_bp.pdf 39.41Mb PDF View/Open
hamšík_2012_vp.pdf 413.3Kb PDF View/Open
hamšík_2012_op.pdf 378.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account