Astronaut a jeho velký třesk

DSpace Repository

Language: English čeština 

Astronaut a jeho velký třesk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šebesta, Milan
dc.contributor.author Vičík, Pavel
dc.date.accessioned 2013-10-08T20:34:21Z
dc.date.available 2013-10-08T20:34:21Z
dc.date.issued 2011-12-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22630
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je seznámení čtenáře s animační technologií papírek, a s průběhem výroby výtvarné části pro film Astronaut a jeho velký třesk. Práce je rozdělena na dvě části, a to na teoretickou a praktickou. Teoretická část se skládá z vymezení technologie animace papírku, dále navazuji přehledem významných osobností animátorů a výtvarníků, zahraničních i domácích. Také uvádím přehled počítačových programů, ve kterých je možné animaci papírku realizovat. Praktická část představuje reflexi tvorby filmu Astronaut a jeho velký třesk. Cílem této části je poskytnutí návodu, jakými způsoby lze vytvořit animaci papírku. Práci zakončuji zhodnocením možností a funkcí programu Adobe After Effects. cs
dc.format 26 s. (46 775) cs
dc.format.extent 1023034 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject animace papírku cs
dc.subject výtvarná stránka cs
dc.subject Adobe After Effects cs
dc.subject cut out animation en
dc.subject art design en
dc.subject Adobe After Effects en
dc.title Astronaut a jeho velký třesk cs
dc.title.alternative Creation, Reflection and Experience from the Making of a BA Film on the Theme of "Astronaut's Big Bang" from the Perspective of the Director and Animator en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Malík, Vladimír
dc.date.accepted 2012-06-11
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is to familiarize the reader with cut-out animation and with the course of manufacturing the art part for the film Astronaut and his big bang. The thesis is divided into two parts - theoretical part and practical part. The theoretical part consists of definition of technology of cut-out, furthermore I follow up with overview of famous animators and artist, both foreign and domestic. I also state overview of computer programs, in which it is possible to implement animation of paper. The practical part presents the reflection of making of the film Astronaut and is big bang. The aim of this part is to provide a manual on ways it is possible to create cut-out animation. I finish the thesis with judging of functions and possibilities of program Adobe After Effects. en
dc.description.department Vyšší odborná škola filmová Zlín cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/131 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Klasická animovaná tvorba cs
dc.thesis.degree-discipline Classical Animation en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name BcA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 24160
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
vičík_2012_bp.pdf 999.0Kb PDF View/Open
vičík_2012_vp.doc 86.5Kb Microsoft Word View/Open
vičík_2012_op.doc 84.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account