Analýza odpadového hospodářství Regionálního ekologického sdružení obcí se sídlem v Hulíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza odpadového hospodářství Regionálního ekologického sdružení obcí se sídlem v Hulíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zicha, Jiří
dc.contributor.author Dostálová, Šárka
dc.date.accessioned 2013-10-08T21:45:55Z
dc.date.available 2013-10-08T21:45:55Z
dc.date.issued 2012-04-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22662
dc.description.abstract Předmětem této bakalářské práce je, jak napovídá její název, analýza odpadového hospodářství Regionálního ekologického sdružení se sídlem v Hulíně. Jejím cílem je vyhodnotit, zda toto sdružení plní Plán odpadového hospodářství České republiky a Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje při nakládání s vytříděnými složkami komunálního odpadu. Práce je rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny hlavní pojmy odpadového hospodářství v České republice v návaznosti na jeho zakotvení v EU a v kontextu situace ve Zlínském kraji. Obsahem praktické části je samotná analýza činnosti sdružení a to zejména z hlediska výtěžnosti na obyvatele a z hlediska plnění plánů odpadového hospodářství. V závěru práce jsou navržena některá opatření, vhodná pro další rozvoj sdružení. cs
dc.format 57 s. (60 375 znaků) cs
dc.format.extent 3590503 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject odpady cs
dc.subject odpadové hospodářství cs
dc.subject tříděný odpad cs
dc.subject Plán odpadového hospodářství cs
dc.subject POH cs
dc.subject waste en
dc.subject waste management en
dc.subject separated waste en
dc.subject Waste Management Plan en
dc.subject WMP en
dc.title Analýza odpadového hospodářství Regionálního ekologického sdružení obcí se sídlem v Hulíně cs
dc.title.alternative Analysis of the Waste Management of Regional Ecological Association of Municipalities Located in Hulin en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bednář, Pavel
dc.date.accepted 2012-06-04
dc.description.abstract-translated The subject of the bachelor thesis is an analysis of waste management of the Regional Ecological Association which is based in town of Hulin. The aim of this work is to access whether the association performs the Waste Management Plan of the Czech Republic and the Waste Management Plan of the Zlin region in relation to the handling with separated components of the municipal waste. The work is divided into two main parts, theoretical and practical. In the theoretical part there are explained the main concepts of the waste management in the Czech Republic in relation to the EU and the Zlin region. The practical part deals with analysis of activities of the Association, especially in relation to the recovery of waste per inhabitant and in terms of implementation of the waste management plans. The final part propose some measures, suitable for further development of the Association. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public sector administration and regional development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26306
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
dostálová_2012_bp.pdf 3.424Mb PDF View/Open
dostálová_2012_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
dostálová_2012_op.doc 69.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account