Analýza nákupního chování a komunikace se seniory v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza nákupního chování a komunikace se seniory v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Cigánková Fischerová, Marcela
dc.date.accessioned 2013-10-08T21:53:29Z
dc.date.available 2013-10-08T21:53:29Z
dc.date.issued 2012-06-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22668
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá nákupním chování seniorů a komunikaci s tímto segmentem. Podíl této věkové skupiny osob ve společnosti se neustále zvyšuje a do budoucna se do této skupiny dostane každý z nás. Teoretická část se zaměřuje na spotřebitelském chování při nákupu, vlivy působící na nákupní rozhodování a možné způsoby segmentace skupin. V Praktické části jsou na základě dosažených informací z dotazníků uvedeny výstupy z šetření nákupního chování seniorů. cs
dc.format 91 s. (150 423 znaků) cs
dc.format.extent 1366386 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject segmentace trhu cs
dc.subject senior cs
dc.subject nákupní chování cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject nákupní rozhodování cs
dc.subject market segmentation en
dc.subject senior en
dc.subject shopping behavior en
dc.subject consumer en
dc.subject shopping decisions en
dc.title Analýza nákupního chování a komunikace se seniory v ČR cs
dc.title.alternative The Analysis of Shopping Behavior and Communication with Senior in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kopečková, Martina
dc.date.accepted 2012-09-18
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the shopping behavior of older people and communicate with this segment. The proportion of people in this age group in society is increasing and in the futu-re in this group gets all of us. The theoretical part focuses on the consumer buying behavi-or, influences on purchasing decisions and possible ways of segmenting groups. The practical part is based on information obtained from questionnaires given outputs from the survey of shopping behavior of older people. en
dc.description.department Ústav managementu a marketingu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/116 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 22100
dc.date.submitted 2012-08-13


Files in this item

Files Size Format View
cigánková fischerová_2012_bp.pdf 1.303Mb PDF View/Open
cigánková fischerová_2012_vp.doc 64Kb Microsoft Word View/Open
cigánková fischerová_2012_op.doc 70Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account