Identifikace cílových skupin zákazníků pro firmu Orange & Green, M Computers s.r.o.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Identifikace cílových skupin zákazníků pro firmu Orange & Green, M Computers s.r.o.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šteffl, Tomáš
dc.contributor.author Bittnarová, Jarmila
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:36:56Z
dc.date.available 2010-07-14T05:36:56Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2272
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o analýze stávajících zákazníků firmy Orange & Green, M Computers s.r.o., identifikaci potenciálních zákazníků pro danou firmu a o způsobu, jak potenciální skupiny zákazníků oslovit. Práce je rozdělena na dvě základní části. V teoretické části jsou uvedena teoretická východiska pro část praktickou. V praktické části je analyzován současný stav stávajících zákazníků a identifikování nové cílové skupiny. Analýza současných zákazníků vychází z interních zdrojů firmy a telefonického dotazování. Identifikace nové cílové skupiny vychází z průzkumu dotazníkovou formou. Doporučení, jak novou cílovou skupinu a další potenciální cílové skupiny oslovit, se skládá z návrhů možné propagace. cs
dc.format 53 s. cs
dc.format.extent 417040 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject analýza cs
dc.subject zákazník cs
dc.subject cílová skupina cs
dc.subject An analysis en
dc.subject a target group en
dc.subject segmentation en
dc.subject a customer en
dc.title Identifikace cílových skupin zákazníků pro firmu Orange & Green, M Computers s.r.o. cs
dc.title.alternative Identification of the target groups of the customers for the company Orange & Green, M Computers Ltd en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-16
dc.description.abstract-translated The work deals with the analysis of existing customers of the company Orange & Green, M Computers Ltd., with the identification of potential customers and with the way, how to appeal them. The work is divided into two main parts. The theoretical part is the basis for the practical part, where existing customers are analyzed and new target groups identified. The analysis of current customers comes out from internal sources of the firm and phone interviewing. The identification of new target group follows the questionnaire research. My recommendation how to appeal new target groups consists of possible advertising proposals. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2460
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bittnarová_2006_bp.pdfBlocked 407.2Kb PDF View/Open
bittnarová_2006_vp.pdf 318.8Kb PDF View/Open
bittnarová_2006_op.pdf 208.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account