Struktura, rozvoj a možnosti regulace maloobchodní sítě města Zlín

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Struktura, rozvoj a možnosti regulace maloobchodní sítě města Zlín

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bednář, Pavel cs
dc.contributor.author Huňková, Marie cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T00:05:10Z
dc.date.available 2013-10-09T00:05:10Z
dc.date.issued 2012-06-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22744
dc.description.abstract Cílem této práce je podat ucelený pohled na maloobchodní strukturu města Zlína. Je tvoře-na dvěma částmi, a to částí teoretickou a částí praktickou. Teoretická část se zabývá násti-nem hlavní problematiky maloobchodu, vymezením základních pojmů a také popisem transformace a vývojových trendů v maloobchodu. Část praktická obsahuje analýzu malo-obchodní sítě jako celku a také analýzu rozvojové tendence maloobchodu města Zlína do roku 2020. Současně se zde zaměřuji na strategii ?retail-led regenerace?. cs
dc.format 89 cs
dc.format.extent 1820942 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject maloobchod cs
dc.subject maloobchodní síť cs
dc.subject prodejní jednotka cs
dc.subject nákupní centrum cs
dc.subject město Zlín cs
dc.subject retail-led regenerace cs
dc.subject retail en
dc.subject retail network en
dc.subject sales unit en
dc.subject shopping center en
dc.subject Zlín en
dc.subject ?retail-led regeneration? en
dc.title Struktura, rozvoj a možnosti regulace maloobchodní sítě města Zlín cs
dc.title.alternative Structure, Development and Regulation of Retail Possibilities of Zlin en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich cs
dc.date.accepted 2012-09-17 cs
dc.description.abstract-translated The goal of this master thesis is to give a comprehensive view of retail structure in the city of Zlín. I tis made of two parts, which the first is theoretical part and the sekond is practipal part. Theoretical part is concerned with the outline of the principal issues of retail, by delimmitation of fundamental terms and description of development trends in retail too. Practical part contains analysis of retail network as a whole and the analysis of develop-ment tendency in the city of Zlín untill 2020. I also deal with strategy of ?retail-led regene-ration? parallelly in this part. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 28161
dc.date.submitted 2012-08-13 cs


Files in this item

Files Size Format View
huňková_2012_dp.pdf 1.736Mb PDF View/Open
huňková_2012_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
huňková_2012_op.doc 76Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account