Shop systém pro Nokia Store

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Shop systém pro Nokia Store

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kovařík, Vladimír
dc.contributor.author Marek, Milan
dc.date.accessioned 2013-10-09T00:08:28Z
dc.date.available 2013-10-09T00:08:28Z
dc.date.issued 2012-02-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22746
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá návrhem shop systému pro Nokia store. Konkrétním mís-tem určení tohoto systémového vybavení je jedna z poboček, které společnost Nokia před-stavuje jako své vlajkové lodě, tzv. Flag Ships. Teoretická část práce nám představuje sou-časné trendy interiérového vybavení, včetně přehledu základních konstrukčních materiálů. Další, důležitou součástí teoretické části, je analýza k projektu, která nám přehledně popi-suje jednotlivé faktory, které zásadním způsobem ovlivňují výsledný koncept a jeho vliv na zákazníky. Sběr těchto dat je podkladem pro praktickou část, jejíž výsledkem je návrh nového systémového řešení pro Nokia Store, které podpoří vizuální propojení s identitou značky a její novou marketingovou strategii. cs
dc.format 75 cs
dc.format.extent 4052937 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject interiér cs
dc.subject shop systém cs
dc.subject in-store cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject retail cs
dc.subject design cs
dc.subject variabilita cs
dc.subject interior en
dc.subject shop system en
dc.subject in-store en
dc.subject communication en
dc.subject retail en
dc.subject design en
dc.subject variability en
dc.title Shop systém pro Nokia Store cs
dc.title.alternative Retail Shop System for Nokia Store en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vorel, Martin
dc.date.accepted 2012-06-15
dc.description.abstract-translated This thesis describes the design of a shop system for all Nokia stores. This thesis focuses on Nokia?s flagship store and therefore the main part of Nokia?s shop system. The theoretical part introduces us to the current trends in interior furnishings, including an overview of the basic construction materials. Another very important element of the theoreti-cal part is the analysis of the project. This part of the thesis describes factors that signifi-cantly influence the resulting concept and its impact on their customers. Collecting the data gave the base for the practical part, which led to propose a new system solution for the Nokia Store, which will support the visual connection with the brand iden-tity and its new marketing strategy. en
dc.description.department Ústav vizuální tvorby cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/189 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia a design - 3D design cs
dc.thesis.degree-discipline Multimedia and Design - 3D Design en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name MgA. cs
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cs
dc.thesis.degree-program Visual Arts en
dc.identifier.stag 27724
dc.date.submitted 2012-05-18


Files in this item

Files Size Format View
marek_2012_dp.pdf 3.865Mb PDF View/Open
marek_2012_vp.doc 86Kb Microsoft Word View/Open
marek_2012_op.pdf 410.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account