Analýza implementace regionální politiky v ČR zaměřená na Jihomoravský kraj

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza implementace regionální politiky v ČR zaměřená na Jihomoravský kraj

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel cs
dc.contributor.author Kerdík, Ján cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T00:23:48Z
dc.date.available 2013-10-09T00:23:48Z
dc.date.issued 2012-04-02 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22763
dc.description.abstract Od vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 došlo k nárůstu významu regio-nální politiky. Nárůst významnosti regionální politiky jako hlavního činitele regionálního rozvoje souvisí s možností čerpat finanční pomoc od Evropské unie zaměřenou na posilo-vání hospodářské, sociální a územní soudržnosti. Vytvoření krajů a následně regionů soudržnosti umožnilo přijetí prostředků kohezní politiky. V teoretické části bakalářské práce bude uvedena problematika, teoretické přístupy a do-kumenty vztahující se k regionální politice na evropské, státní, a krajské úrovni. V praktické části je analyzován současný vývoj Jihomoravského kraje, stav implementace regionální politiky a jsou navržena opatření pro efektivnější implementaci regionální politiky v Jihomoravském kraji. cs
dc.format 94 s. cs
dc.format.extent 2049030 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject analýza cs
dc.subject implementace cs
dc.subject kohezní politika cs
dc.subject operační program cs
dc.subject projekt cs
dc.subject regionální cs
dc.subject region soudržnosti cs
dc.subject strukturální fondy cs
dc.subject Analysis en
dc.subject Implementation en
dc.subject Cohesion policy en
dc.subject Operational programme en
dc.subject Project en
dc.subject Regional en
dc.subject Cohesion region en
dc.subject Structural funds en
dc.title Analýza implementace regionální politiky v ČR zaměřená na Jihomoravský kraj cs
dc.title.alternative The Analysis of Implementation of Regional Policy in Czech Republic Focused on Southern-Moravian Region en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Novosák, Jiří cs
dc.date.accepted 2012-06-06 cs
dc.description.abstract-translated Since the Czech Republic entered the EU in 2004 there has been a growth in significance of regional politics. This growth is linked to the option of financial assistance offered by EU which would be used to strengthen the economical, social and territorial coherence. The region-building process allowed the adoption of cohesivel politics means. In the theoretical part of my work I will introduce the problematique itself along with theo-retical approaches and documents related to regional politics on European, state and regio-nal scale. In the practical part I will analyze the contemporary development in the South Moravian region, the state of implementation of regional politics and I also offer precautions to achi-eve more effective implementation of regional politics in the region of South Moravia. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/119 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public economics and administration en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 26824
dc.date.submitted 2012-05-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
kerdík_2012_bp.pdf 1.954Mb PDF View/Open
kerdík_2012_vp.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open
kerdík_2012_op.doc 72.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account