Analýza možností financování obce Oznice z fondů EU za účelem revitalizace povrchu hřiště

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza možností financování obce Oznice z fondů EU za účelem revitalizace povrchu hřiště

Show simple item record

dc.contributor.advisor Semelová, Marie cs
dc.contributor.author Hořanská, Monika cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T00:43:52Z
dc.date.available 2013-10-09T00:43:52Z
dc.date.issued 2012-03-16 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22790
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je analýza možností financování revitalizace povrchu hřiště v obci Oznice. V práci bude zkoumána problematika dotací z fondů Evropské unie v programovém období 2007?2013. Bakalářská práce je rozdělena na dvě hlavní části, a to na část teoretickou a na část praktickou. Teoretická část popisuje členění veřejné správy a podrobněji se věnuje samosprávě. Dále popisuje postup získání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Praktická část je věnována základní charakteristice obce Oznice, popisu úspěšně realizovaných projektů a analýze finanční situace obce. V závěrečné části je návrh vhodných metod pro financování projektu. cs
dc.format 58 s. (83 971 znaků) cs
dc.format.extent 910689 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Dotace cs
dc.subject fondy EU cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject hospodaření obce cs
dc.subject mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko cs
dc.subject obec Oznice cs
dc.subject Program rozvoje venkova cs
dc.subject projekt cs
dc.subject příjmy a výdaje cs
dc.subject rozpočet obce cs
dc.subject samospráva cs
dc.subject žádost o dotaci cs
dc.subject Subsidy en
dc.subject fund of the European Union en
dc.subject the European Union en
dc.subject microregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko en
dc.subject the Village of Oznice en
dc.subject Programme of rural development en
dc.subject project en
dc.subject incomes and expenses en
dc.subject territorial autonomy en
dc.subject approval of subsidy en
dc.title Analýza možností financování obce Oznice z fondů EU za účelem revitalizace povrchu hřiště cs
dc.title.alternative Analysis of Possibilities of Financing the Village of Oznice from the European Union Funds for the Playground Surface Revitalisation Purpose en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švardala, Libor cs
dc.date.accepted 2012-06-12 cs
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor thesis is analysis of possibilities of financing for the playground surface revitalisation purpose in the village of Oznice. In this Bachelor thesis will be deal with problems from the European Union Funds in programme period from 2007 to 2013. The Bachelor thesis is divided into two main parts, the theoretical part and the practical part. The theoretical part describes dividing public administration and territorial autonomy is dedicated in detail. This part describes the method of obtaining resources from the European Union structural funds. The practical part is engaged in basic characteristic the village of Oznice, it is describing successfully realized projects and analysis of financial situation of the village. In the closing part there is the proposal of suitable methods of financing this project. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27855
dc.date.submitted 2012-04-27 cs


Files in this item

Files Size Format View
hořanská_2012_bp.pdf 889.3Kb PDF View/Open
hořanská_2012_vp.pdf 342.7Kb PDF View/Open
hořanská_2012_op.pdf 386.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account