Analýza platné legislativy Evropské unie v oblasti rizik

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza platné legislativy Evropské unie v oblasti rizik

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šafařík, Zdeněk cs
dc.contributor.author Vavrušová, Viera cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T01:51:44Z
dc.date.available 2013-10-09T01:51:44Z
dc.date.issued 2011-12-15 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22808
dc.description.abstract Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat legislativu Evropské Unie v oblasti rizik se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. První část je zaměřena na vznik EU, v druhé části jsou popsány instituce a právní systém EU. Třetí část je zaměřena na legislativu EU v oblasti rizik se zaměřením na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a čtvrtou část tvoří výzkumné šetření zaměřené na implementaci legislativy EU do praxe. cs
dc.format 52 s. cs
dc.format.extent 1577743 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Evropská Unie cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject rizika cs
dc.subject bezpečnost a ochrana zdraví při práci cs
dc.subject The European Union en
dc.subject Legislation en
dc.subject Risks en
dc.subject Security and Protection of health while working en
dc.title Analýza platné legislativy Evropské unie v oblasti rizik cs
dc.title.alternative Analysis of European Union Legislation in the Area of Risk en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Káčer, Ján cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.description.abstract-translated The aim of The Bachelor thesis is to analyse legislation of the European Union in the field of risks with focus on security and protection of health while working. The first part is focused on creation of the EU, in the second part are described institutions and legal system of the EU. The third part is focused on legislation of the EU in the area of risks with focus on security and protection of health while working and the fourth part creates a research focused on implementation of legislation of the EU to practise. en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 27132
dc.date.submitted 2012-05-11 cs


Files in this item

Files Size Format View
vavrušová_2012_bp.pdf 1.504Mb PDF View/Open
vavrušová_2012_vp.pdf 110.0Kb PDF View/Open
vavrušová_2012_op.pdf 115.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account