Zhodnocení problematiky ISO 9001 ve firmě Spálovský, a.s. z ekonomického hlediska

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Zhodnocení problematiky ISO 9001 ve firmě Spálovský, a.s. z ekonomického hlediska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urban, Josef
dc.contributor.author Linhartová, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:41:58Z
dc.date.available 2010-07-14T05:41:58Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2281
dc.description.abstract Tato bakalářská práce řeší problematiku již zavedeného a certifikovaného systému jakosti dle normy ISO 9001 ve firmě Spálovský, a.s. První část definuje základní pojmy vztahující se k této problematice - charakteristika normy, historie vývoje a další. Druhá část je zaměřena na finanční náročnost a na přínosy zavedení tohoto systému managementu jakosti. cs
dc.format 61 s., 4 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 498198 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ISO 9001 cs
dc.subject historie a harmonizace cs
dc.subject finanční náročnost cs
dc.subject přínosy systému cs
dc.subject ISO 9001 en
dc.subject history and harmonisation en
dc.subject financial costingness en
dc.subject benefits system en
dc.title Zhodnocení problematiky ISO 9001 ve firmě Spálovský, a.s. z ekonomického hlediska cs
dc.title.alternative Appraising problems ISO 9001 in the company Spálovský, a.s. from economic point of view en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-09-06
dc.description.abstract-translated This bachelor solve the problems again established and certify system quality after standard ISO 9001 in the company Spálovský, a.s. Forepart defines basic concepts pertaining to problems - characterization standard, history progression and next. Second part is target onto financial costingness and her benefits implementation hereof system management quality. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2515
dc.date.assigned 2006-02-28
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
linhartová_2006_bp.pdf 486.5Kb PDF View/Open
linhartová_2006_vp.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open
linhartová_2006_op.doc 45Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account