Oxidanty v ovzduší - zdroje, přeměny, vlivy pozitivní, negativní

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Oxidanty v ovzduší - zdroje, přeměny, vlivy pozitivní, negativní

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Oxidanty v ovzduší - zdroje, přeměny, vlivy pozitivní, negativní
Autor: Šmída, Petr
Vedoucí: Hoffmann, Jaromír
Abstrakt: Ovzduší je nejdůležitější složkou životního prostředí, neboť pro život vzduch potře-bujeme trvale.Význam jeho čistoty je více jak zřejmý. Ovzduší se vyznačuje tím, že jsou v něm obsaženy různé znečišťující látky, které mají hmotnou povahu (pevný a kapalný aero-sol), nebo je tvoří plyny a páry. Do těchto látek se řadí např.oxidy síry, dusíku, uhlíku, volné radikály ( oxidanty ), ozon a další organické chemické látky označované anglickou zkratkou VOC's. Jsou to např. chlorované uhlovodíky, peroxidové sloučeniny, nebo peroxoacylnitrá-ty (PANs). Znečištění ovzduší se v poslední době stalo vážnou hrozbou lidstva a rizikovým faktorem, ovlivňujícím zdraví celých skupin populace.Důkazem této skutečnosti je statistic-ky podložený nárůst onemocnění obyvatelstva a dramatický vzestup prostředků investova-ných do oblasti zdravotnictví, průmyslu a ochrany ovzduší.
URI: http://hdl.handle.net/10563/2282
Datum: 2006-06-13
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav inženýrství ochrany živ. prostředí
Studijní obor: Chemie a technologie materiálů
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 2867


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
šmída_2006_bp.pdf 939.5Kb PDF Zobrazit/otevřít
šmída_2006_vp.doc 32Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
šmída_2006_op.doc 40Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet