Analýza konkurenčního prostředí jako součást marketingového strategického plánování firmy Míča a Harašta s.r.o., a zavedení bio oleje na český trh.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza konkurenčního prostředí jako součást marketingového strategického plánování firmy Míča a Harašta s.r.o., a zavedení bio oleje na český trh.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brišová, Hana
dc.contributor.author Závodský, Jakub
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:42:37Z
dc.date.available 2010-07-14T05:42:37Z
dc.date.issued 2005-12-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2284
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je na základě studia odborné literatury týkající se uvedeného tématu, identifikace konkurence, analýza konečných spotřebitelů a strategie posílení pozice na trhu. Pro zhotovení jsem využil veškeré aktuální dostupné informace. Všechny uskutečněné analýzy a průzkumy vedly k celkovému zhodnocení, návrhům a doporučením, která by mohla firma využít v praxi. cs
dc.format 74 s., cs
dc.format.extent 573568 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject analýza konkurence cs
dc.subject analýza konečných spotřebitelů cs
dc.subject závádění nového bio oleje na trh cs
dc.subject analysisi of teh competitive en
dc.subject introduction of bio oil en
dc.subject analysis of the conusumers en
dc.subject marketing strategic planning en
dc.title Analýza konkurenčního prostředí jako součást marketingového strategického plánování firmy Míča a Harašta s.r.o., a zavedení bio oleje na český trh. cs
dc.title.alternative Analysis of the competitive background as a part of marketing strategic planning of the company and the introduction of bio oil to the czech market en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-01-17
dc.description.abstract-translated Object of my bachelor thesis is to analyse final customers and strategy to strengthen positron on a market. My analysis is based on study scientific literature about this topic. To make out this bachelor thesis I used present accessible information. All real analysis and researches led to final evaluation, suggestion and recommendation that company could use in practise. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 2494
dc.date.assigned 2005-10-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
závodský_2006_bp.pdf 560.1Kb PDF View/Open
závodský_2006_vp.pdf 183.7Kb PDF View/Open
závodský_2006_op.pdf 217.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account