Principy a metody motivace pracovníků v organizaci

DSpace Repository

Language: English čeština 

Principy a metody motivace pracovníků v organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bilíková, Jana
dc.contributor.author Lipenský, Marek
dc.date.accessioned 2013-10-09T02:42:25Z
dc.date.available 2013-10-09T02:42:25Z
dc.date.issued 2011-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/22853
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá principy a metodami motivace pracovníků v organizaci. V teoretické části je rozebrána definice motivace, zdroje motivace a různé typy motivace. Dále se zabývá teorií motivace a charakterizuje motivační strategii. Rozebírá také manažerská pravidla a motivaci v organizaci. V praktické části je rozebírána problematika motivace ve společnosti OVB Allfinanz a.s. Následuje seznámení se sběrem dat, dotazníkové šetření a vyhodnocení tohoto šetření. V poslední části jsou uvedeny výsledky šetření, návrhy a doporučení, jak by se dala zlepšit motivace pracovníků v této společnosti. cs
dc.format 54 s. (60 585 znaků bez mezer) cs
dc.format.extent 2530920 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject teorie motivace cs
dc.subject zdroje motivace cs
dc.subject organizace cs
dc.subject vnitřní motivace cs
dc.subject vnější motivace cs
dc.subject hmotná motivace cs
dc.subject nehmotná motivace cs
dc.subject theories of motivation en
dc.subject resources of motivation en
dc.subject organization en
dc.subject internal motivation en
dc.subject external motivation en
dc.subject material motivation en
dc.subject intangible motivation en
dc.title Principy a metody motivace pracovníků v organizaci cs
dc.title.alternative Principles and Methods of Employees Motivation in Organization en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tomaštík, Marek
dc.date.accepted 2012-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with principles and methods of motivating employees. The theoretical part analyzes the definition of motivation, resources, motivation, and different types of motivation. It also deals with the theory characterizes the motivation and motivational strategies. It also considers management rules and motivation in organization. The practical part analyzes motivation OVB Allfinanz. Following familiarization with the data collection, survey and evaluation of this investigation. The last part presents the results of the investigation and suggestions and recommendations based on these results. Presents as could be appropriate to improve motivation in the company. en
dc.description.department Ústav logistiky cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/106 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Logistika a management cs
dc.thesis.degree-discipline Logistics and Management en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 27404
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2012-05-11


Files in this item

Files Size Format View
lipenský_2012_bp.pdf 2.413Mb PDF View/Open
lipenský_2012_vp.pdf 117.7Kb PDF View/Open
lipenský_2012_op.pdf 95.16Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account