Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Kroměřížska

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Kroměřížska

Show simple item record

dc.contributor.advisor Schneider, Jaromír
dc.contributor.author Grussová, Anna
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:44:17Z
dc.date.available 2012-02-17T13:49:36Z
dc.date.issued 2006-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2289
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je představit mikroregion Kroměřížska jako území s mimořádným potenciálem v turistické oblasti, jenž dosud není dostatečně využíván, a vytvoření strategie pro rozvoj jeho pozice jako atraktivní turistické destinace. První část je věnována teoretickým poznatkům z oblasti marketingu cestovního ruchu, z čehož vychází následující analytická část. Tato je zaměřena zejména na podrobné zmapování celého území. Jsou zde popsány historické, kulturní, přírodní a turistické podmínky v regionu. Je zde také řešena současná nabídka služeb a infrastruktury, celkové shrnutí je pak provedeno formou SWOT analýzy. Z předchozích dvou částí vznikl námět na řešení aktuálních problémů rozvoje daného území a vytvoření strategie pro odstranění nedostatků a vytváření infrastruktury cestovního ruchu, která zvýší turistickou návštěvnost a zároveň pomůže k vyšší zaměstnanosti obyvatel na vymezeném území. cs
dc.format 116 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 2541781 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 12.05.2011
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject strategie cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject marketing cs
dc.subject Kroměřížsko cs
dc.subject Kroměříž cs
dc.subject tourism en
dc.subject strategy en
dc.subject microregion en
dc.subject marketing en
dc.subject Kroměřížsko en
dc.subject Kromeriz en
dc.title Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Kroměřížska cs
dc.title.alternative The Tourism Marketing Strategy of Microregion Kroměřížsko en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kubovič, František
dc.date.accepted 2006-06-05
dc.description.abstract-translated The idea of this dissertation is to present the microregion of Kroměříž as the area with the remarkable tourist potential which is still not well utilized and creating a strategy to develope the position of the microregion as an attractive tourist destination. The first part pursues with theoretic findings of a tourism marketing area which is followed by the analytical part focused mainly on a detail surveying of the whole region. There are described historical, cultural, natural and touristic conditions of the area. The contemporary offer of services and infrastructure is analyzed there as well, the general summary is subsequently constructed in a SWOT analysis. Of these two previous parts there has originated a suggestion for a solving of the actual development problems of this area and creating a strategy for imperfections elimination and forming of the tourism infrastructure which could raise a tourist attendance and help to a better employment in the restricted territory. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3849
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
grussová_2006_dp.pdfBlocked 2.424Mb PDF View/Open
grussová_2006_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
grussová_2006_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account