Analýza rizik při výkonu služby pořádkové Policie České republiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza rizik při výkonu služby pořádkové Policie České republiky

Show full item record

No preview available
Title: Analýza rizik při výkonu služby pořádkové Policie České republiky
Author: Valehrachová, Renáta
Advisor: Mašek, Ivan
Abstract: Obsahem této bakalářské práce je analýza pracovní činnosti policistů služby pořádkové policie jako základní složky Policie České republiky. Budou zde uvedeny postupy a meto-dika policejní práce na konkrétních případech. Teoretická část je zaměřena na platnou le-gislativu a závazné pokyny policejního prezidenta, které se přímo týkají Policie České re-publiky, zvláště pak služby pořádkové policie v přímém výkonu služby. Je poukázáno na postavení Policie České republiky s vymezením jejích úkolů a pravomocí pro řešení nasta-lých situací, se zaměřením na rizika, která policejní práce obnáší. V praktické části budou uvedeny tři modelové situace z praxe, kde budou identifikována rizika spojená s každodenním výkonem. Modelové situace budou zhodnoceny a bude navrženo opatření, respektive metodika ke snížení rizik ohrožujících příslušníky Policie České republiky, pří-padně i občany. Vzhledem k rizikům, které policisté ve své práci podstupují, jsem do prak-tické části zahrnula dotazník, který mi pomůže zjistit, jak policisté v přímém výkonu vní-mají rizika svého povolání. V závěru práce je na základě rozboru praktického řešení mode-lových situací a vyhodnocení dotazníku navrženo vlastní opatření ke zlepšení či minimali-zaci rizikových situací.
URI: http://hdl.handle.net/10563/22901
Date: 2011-12-15
Availability: Bez omezení
Department: Ústav krizového řízení
Discipline: Ovládání rizik


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
valehrachová_2012_bp.pdf 1.375Mb PDF View/Open
valehrachová_2012_vp.pdf 168.2Kb PDF View/Open
valehrachová_2012_op.pdf 46.46Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account