Činnost místních akčních skupin v mikroregionech Hornolidečsko, Vsetínsko a Hornovsacká dráha

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Činnost místních akčních skupin v mikroregionech Hornolidečsko, Vsetínsko a Hornovsacká dráha

Show simple item record

dc.contributor.advisor Grebeníček, Pavel cs
dc.contributor.author Vašků, Dagmar cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T06:21:41Z
dc.date.available 2013-10-09T06:21:41Z
dc.date.issued 2012-06-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23003
dc.description.abstract Diplomová práce na téma Činnost místních akčních skupin v mikroregionech Hornolidečsko, Vsetínsko a Hornovsacká dráha je věnována oblasti místních akčních skupin. Dělí se na dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá společnou zemědělskou politikou, politikou rozvoje venkova, dále charakteristikou místních akčních skupin a metodou LEADER. Na ni navazuje praktická část, jež se zabývá místními akčními skupinami v mikroregionech Vsetínsko a Hornovsacká dráha. Stěžejní částí je část zabývající se mikroregionem Hornolidečsko, a to konkrétně MAS Hornolidečska. Obsahuje vymezení území, charakteristiku, provedení socioekonomické analýzy a SWOT analýzy. Závěrečnou část tvoří návrhy na opatření ke zlepšení činnosti MAS. cs
dc.format 100 s. cs
dc.format.extent 3722173 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject místní akční skupina cs
dc.subject MAS cs
dc.subject politika rozvoje venkova cs
dc.subject LEADER cs
dc.subject mikroregion cs
dc.subject Hornolidečsko cs
dc.subject Vsetínsko cs
dc.subject Hornovsacká dráha cs
dc.subject Místní akční skupina Hornolidečska cs
dc.subject socioekonomická analýza cs
dc.subject SWOT analýza cs
dc.subject Local action group en
dc.subject LAG en
dc.subject Rural development policy en
dc.subject the LEADER method en
dc.subject Microregion en
dc.subject Hornolidecsko en
dc.subject Vsetinsko en
dc.subject Hornovsacka draha en
dc.subject Local action group Hornolidecska en
dc.subject Socio-economic analysis en
dc.subject SWOT analysis en
dc.title Činnost místních akčních skupin v mikroregionech Hornolidečsko, Vsetínsko a Hornovsacká dráha cs
dc.title.alternative The Activities of Local Action Groups in Microregions Hornolidecsko, Vsetinsko and Hornovsacka draha en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bednář, Pavel cs
dc.date.accepted 2012-09-18 cs
dc.description.abstract-translated My master thesis named The Activities of Local Action Groups in Microregions Hornoli-decsko, Vsetinsko and Hornovsacka draha is dedicated to local action groups. It is divided into two parts ? the theoretical one and the practical one. The theoretical part deals with common agricultural policy, rural development policy and characteristics of local action groups and the LEADER method. It is followed by a practical part which deals with local action groups in microregions Vsetinsko and Hornovsacka draha. The crucial part is the part dealing with the microregion Hornolidecsko, specifically with the LAG Hornolidecska. It includes the definition of the territory, characteristics, performance of socio-economic analysis and SWOT analysis. The final part consists of proposals for measures to improve the performance of LAG. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 28181
dc.date.submitted 2012-08-13 cs


Files in this item

Files Size Format View
vašků_2012_dp.pdf 3.549Mb PDF View/Open
vašků_2012_vp.doc 73Kb Microsoft Word View/Open
vašků_2012_op.doc 71.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account