Výroba cukrovinek z rosolotvorných a želírujících látek

DSpace Repository

Language: English čeština 

Výroba cukrovinek z rosolotvorných a želírujících látek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrabě, Jan
dc.contributor.author Pohanka, Filip
dc.date.accessioned 2013-10-09T06:22:09Z
dc.date.available 2013-10-09T06:22:09Z
dc.date.issued 2012-02-01
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23004
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o výrobě rosolotvorných a želírujících cukrovinek a o rosolo-tvorných a želírujících látkách. V práci jsou uvedeny charakteristiky rosolotvorných a želí-rujících cukrovinek dle komoditní Vyhlášky č. 76/2003 MZe ČR v platném znění. Rosolo-tvorné a želírující cukroviny patří díky svým vlastnostem mezi oblíbené druhy cukrovinek. Pro jejich výrobu jsou použity stejné základní druhy cukerných surovin jako u dalších dru-hů cukrovinek. Specifické vlastnosti u těchto cukrovinek (především u senzorických vlast-ností) je dosaženo přídavkem želírujících a rosolotvorných látek, které se liší svými vlast-nostmi, dodávají charakteristické vlastností těmto cukrovinek. V práci je popsána technologie výroby těchto cukrovinek, především však hlavní druhy rosolotvorných a želírujících látek, jejich vlastnosti, složení a možnosti technologického použití. Jsou popsány principy tvorby a vzniku typické želírující resp. rosolotvorné schop-nosti (síly) a možnosti jejich technologické aplikace. Jmenovitě jsou v práci charakterizovány následující druhy rosolotvorných a želírujících látek na bázi želatiny, agaru, škrobového želé a pektinů. cs
dc.format 49 cs
dc.format.extent 1553813 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Želírující látky cs
dc.subject pektin cs
dc.subject agar-agar cs
dc.subject želatina cs
dc.subject alginátová kyselina cs
dc.subject arabská guma cs
dc.subject chicle-gum cs
dc.subject jelutong cs
dc.subject Gelling agents en
dc.subject pectin en
dc.subject agar-agar en
dc.subject gelatin en
dc.subject alginate acid en
dc.subject acacia gum en
dc.subject chicle -gum en
dc.subject jelutong en
dc.title Výroba cukrovinek z rosolotvorných a želírujících látek cs
dc.title.alternative Confectionery Production from Gelling Substances en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Burešová, Iva
dc.date.accepted 2012-06-19
dc.description.abstract-translated Bachelor work deals with the production of gell forming and jelly forming confectionery and gell and jelly forming additives. The thesis mention characteristics of gell forming and jelly forming confectionery according to commodity Decree No. 76/2003 Ministry of Ag-riculture as amended. Gell forming and jelly forming confectionery are due to their quali-ties favourite types of confectionery. For their production are used the same basic types of raw sugar as for production of other types of confectionery. Specific features of these sweets (especially in the sensory properties) is achieved by adding a jelly forming and gell forming substances which are differ by their properties giving the characteristic attributes to this confectionery. The thesis describes the technology of production of these confectio-nery, primaly the main types of gell forming and jelly forming additives, their properties, ingredients and potentional technological application. It describes the principles of pro-duction and formation of typical gelling forming and jelly forming abilities and possibilities for their technological applicaton. In the thesis are namely characterised following types of gell forming and jelly forming additives on the base of gelatin, agar, pectin and starch jelly. en
dc.description.department Ústav technologie potravin cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/19584 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and Food Technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 22713
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2012-05-11


Files in this item

Files Size Format View
pohanka_2012_bp.pdf 1.481Mb PDF View/Open
pohanka_2012_vp.doc 92.5Kb Microsoft Word View/Open
pohanka_2012_op.doc 94Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account