Analýza ekonomiky kvality v spoločnosti XY

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza ekonomiky kvality v spoločnosti XY

Show simple item record

dc.contributor.advisor Briš, Petr
dc.contributor.author Kocincová, Andrea
dc.date.accessioned 2013-10-09T06:24:57Z
dc.date.available 2013-10-09T06:24:57Z
dc.date.issued 2012-06-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23007
dc.description.abstract Bakalárska práca je zameraná na analýzu ekonomiky kvality v spoločnosti XY. Popisuje používané modely, metódy a techniky v oblasti ekonomiky kvality, ktoré tvoria základ jednotlivých nákladových položiek vytvárajúce náklady na kvalitu. Pri podrobnej analýze nákladov vznikajúcich v spoločnosti XY sú navrhnuté postupy pre efektívne riadenie kvality, ktoré by mali zvýšiť úsporu nákladov a účinnosť ich používania. V neposlednom rade by mali priniesť zlepšenie image spoločnosti XY a stabilitu na trhu s nealkoholickými nápojmi. Bakalárska práca poukazuje na spôsob evidovania nákladov spojených s kvalitou v danej spoločnosti, ktorí je možno využiť pre ďalší rozvoj. cs
dc.format 63 cs
dc.format.extent 2345259 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso sk
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject náklady na kvalitu cs
dc.subject náklady u výrobcu cs
dc.subject náklady u spotrebiteľa cs
dc.subject náklady spoločenské cs
dc.subject hodnotenie cs
dc.subject prevencia cs
dc.subject interné a externé chyby cs
dc.subject costs of quality en
dc.subject costs at producer en
dc.subject costs at consumer en
dc.subject social costs en
dc.subject evaluation en
dc.subject prevention en
dc.subject internal and external errors en
dc.title Analýza ekonomiky kvality v spoločnosti XY cs
dc.title.alternative The Analysis of Economy of Quality in the Company XY en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chromjaková, Felicita
dc.date.accepted 2012-09-18
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on analysis of the economics of quality in the company XY. It analyses commonly used models, methods and techniques in the field of economics of quality which create the basis of particular expence loading creating the costs of quality. With the detailed analysis of the expences made in the company XY there are suggested some techniques to effective quality managment that would increase the reduction costs and also increase the efficiency of its application. Last but not least, they should bring improvement of the company image and a stable position on the soft drinks market. The bachelor thesis point out to a method of recording the expences that are related to the quality in the specific company and it would be possible to use the method for the further development. en
dc.description.department Ústav průmyslového inženýrství a informačních systémů cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/118 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a ekonomika cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Economics en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 24687
dc.date.submitted 2012-08-13


Files in this item

Files Size Format View
kocincová_2012_bp.pdf 2.236Mb PDF View/Open
kocincová_2012_vp.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open
kocincová_2012_op.pdf 467.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account