Návrh zvýšení konkurenční schopnosti v Hotelu Alpina Fam.Hellrig

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh zvýšení konkurenční schopnosti v Hotelu Alpina Fam.Hellrig

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kubík, Josef
dc.contributor.author Šamšová, Radka
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:48:27Z
dc.date.available 2010-07-14T05:48:27Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2301
dc.description.abstract Cílem této práce je zvýšení konkurenční schopnosti Hotelu Alpina Fam.Hellrigl zavedením Marketingu-Managementu v hotelnictví. V teoretické části práce seznamuje autor vedení Hotelu Alpina s Marketingem-Managementem v hotelnictví a jeho přednostmi v podniká-ní. Soustředí se na koncept TQM v hotelnictví, který představuje finančně nenáročné zvý-šení kvality hotelových služeb. V analytické části práce realizuje podrobné analýzy podni-katelského okolí a aktivit hotelu. Na jejich základě autor vypracovává podnikovou filosofii orientovanou na zákazníka a koncept TQM. S vytvořenými cíly buduje novou dráhu pod-nikání Hotelu Alpina. Autor se nezabývá nákladovou stránkou hotelu, přesto poukazuje na nezbytnost zavedení Marketing-Controllingu v Hotelu Alpina. V závěru práce hledá pomo-cí kvalitativní rizikové analýzy možné ohrožení návrhů. Výčtem opatření autor limituje předpokládaná rizika realizace nové filosofie podnikání v Hotelu Alpina. cs
dc.format 119 s. cs
dc.format.extent 2288829 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso de
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Marketing-Management v hotelnictví cs
dc.subject Total Quality Management cs
dc.subject Marketing-Controlling cs
dc.subject podnikatelská filosofie cs
dc.subject konkurenční výhody cs
dc.subject kvalitativní riziková analýza cs
dc.subject Marketing-Management in hotel trade en
dc.subject Total Quality Management en
dc.subject Marketing-Controlling en
dc.subject business philosophy en
dc.subject competitive advantages en
dc.subject qualitative risk analysis en
dc.title Návrh zvýšení konkurenční schopnosti v Hotelu Alpina Fam.Hellrig cs
dc.title.alternative Project to improve the competitive ability of the Hotel Alpina Fam.Hellrigl en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Glogar, Alois
dc.date.accepted 2006-05-31
dc.description.abstract-translated The goal of this work is to improve the competitive ability of the Hotel Alpina by introducing Marketing-Management in hotel trading. In the theoretical part the author makes the hotel management familiar with Marketing-Management and its preferences in business. He focuses on the TQM concept in hotel trading which leads to the financially acceptable increase in quality of hotel services. In the analytic part of the work he carries out detailed analyses of the business environment and hotel activities. The result of these analyses gives him the basis for the new enterprise philosophy of the Hotel Alpina aimed at customers and the TQM concept. With these goals he builds the new strategy of the Hotel Alpina business activities. Although the author does not deal with the budget of the hotel, he stresses the necessity of introducing Marketing-Controlling in this hotel. At the close of the work he searches to what extent these proposals can be endangered by means of qualitative risk analysis. Specifying the measurements, the author reduces the possible risks of business activities in the Hotel Alpina. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3638
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
šamšová_2006_dp.pdf 2.182Mb PDF View/Open
šamšová_2006_vp.doc 40Kb Microsoft Word View/Open
šamšová_2006_op.doc 113.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account