Systém podpory přímých zahraničních investic do ČR a porovnání její konkurenceschopnosti se Slovenskem, Polskem a Maďarskem

DSpace Repository

Language: English čeština 

Systém podpory přímých zahraničních investic do ČR a porovnání její konkurenceschopnosti se Slovenskem, Polskem a Maďarskem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dobeš, Kamil
dc.contributor.author Seibert, Radovan
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:48:44Z
dc.date.available 2010-07-14T05:48:44Z
dc.date.issued 2006-05-09
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2302
dc.description.abstract V úvodní části diplomové práce popisuji problematiku přímých zahraničních investic a hodnotím příliv těchto investic do ČR z historického hlediska. V další části analyzuji a porovnávám systém investičních podpor v České republice, Slovensku, Polsku a Maďarsku. Na základě této analýzy hodnotím konkurenční postavení České republiky při získávání přímých zahraničních investic. Na závěr své diplomové práce provádím konečné zhodnocení a navrhuji doporučení na zvýšení atraktivnosti České republiky z hlediska potencionálního zahraničního investora. cs
dc.format 87 cs
dc.format.extent 1591027 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject CzechInvest cs
dc.subject SARIO cs
dc.subject PAIiIZ cs
dc.subject IDTH cs
dc.subject přímé zahraniční investice cs
dc.subject investiční atraktivita cs
dc.subject investiční pobídky cs
dc.subject lokalizační faktory cs
dc.subject CzechInvest en
dc.subject SARIO en
dc.subject PAIiIZ en
dc.subject IDTH en
dc.subject foreign direct investments en
dc.subject investment attractiveness en
dc.subject investment incentives en
dc.subject localizing factors en
dc.title Systém podpory přímých zahraničních investic do ČR a porovnání její konkurenceschopnosti se Slovenskem, Polskem a Maďarskem cs
dc.title.alternative Support of foreign direct investments to the Czech republic and the comparison of its competetivness with Slovakia, Poland and Hungary en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Ladová, Janka
dc.date.accepted 2006-05-30
dc.description.abstract-translated In the first part of the master thesis I describe the system of the foreign direct investments and value inflow of these investments in CZ from the historical point of view. In the following parts of the master thesis I analyze and compare the system of incentives in the Czech republic, Slovakia, Poland and Hungary. On the basis of this analysis I describe the competetive position of the Czech republic in obtaining of foreign direct investments. In the end of my master thesis I do the final evaluation and suggest a recommendation on increasing of attractivity of the Czech republic for potential foreign investors. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 3713
dc.date.assigned 2006-03-06
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
seibert_2006_dp.pdfBlocked 1.517Mb PDF View/Open
seibert_2006_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
seibert_2006_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account