Posouzení bezpečnosti osob a majetku v průběhu lázeňské sezóny v Luhačovicích

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Posouzení bezpečnosti osob a majetku v průběhu lázeňské sezóny v Luhačovicích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Červenka, Vlastimil
dc.date.accessioned 2013-10-09T08:15:44Z
dc.date.available 2013-10-09T08:15:44Z
dc.date.issued 2011-12-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23031
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá posouzením bezpečnosti osob a majetku v průběhu lázeňské sezóny v Luhačovicích. Teoretická část je zaměřena na vysvětlení základních pojmů týka-jících se bezpečnosti osob a majetku, seznamuje s právními předpisy vztahujícími se k uvedené problematice a bezpečnostními složkami, které mají zajišťování ochrany a bez-pečnosti osob a majetku ve své kompetenci. V praktické části je posouzena bezpečnostní situace ve městě, vytipovány rizikové lokality a navrženo řešení k zajištění vyšší bezpečnosti občanů a jejich majetku. cs
dc.format 55 s.(62 547 znaků). cs
dc.format.extent 1548465 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Bezpečnost cs
dc.subject osoby cs
dc.subject policie cs
dc.subject pořádek cs
dc.subject lázně cs
dc.subject Luhačovice cs
dc.subject majetek cs
dc.subject riziko cs
dc.subject Safety en
dc.subject people en
dc.subject police en
dc.subject order en
dc.subject spa en
dc.subject Luhačovice en
dc.subject property en
dc.subject risk en
dc.title Posouzení bezpečnosti osob a majetku v průběhu lázeňské sezóny v Luhačovicích cs
dc.title.alternative Safety Assessment of People and Property during the Spa Season in Luhačovice en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ulčíková, Danuše
dc.date.accepted 2012-06-12
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the assessment of the safety of persons and property during the spa season in Luhačovice. The theoretical part is focused on explaining basic concepts relating to the safety of persons and property, introduces legislation relating to that issue and the security forces, which have security and safety of persons and property in their competen-ce. The practical part is assessed the security situation in the town, selected the risk areas and proposed solutions to ensure higher security for citizens and their property en
dc.description.department Ústav krizového řízení cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/105 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Ovládání rizik cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Logistics and Crisis Management en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 27079
dc.date.submitted 2012-05-10


Files in this item

Files Size Format View
červenka_2012_bp.pdf 1.476Mb PDF View/Open
červenka_2012_vp.pdf 107.5Kb PDF View/Open
červenka_2012_op.pdf 45.46Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account