Návrh opatření a formulace strategie pro řešení nezaměstnanosti Plzeňského kraje

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Návrh opatření a formulace strategie pro řešení nezaměstnanosti Plzeňského kraje

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zicha, Jiří cs
dc.contributor.author Kampová, Vendula cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T09:18:31Z
dc.date.available 2013-10-09T09:18:31Z
dc.date.issued 2012-06-18 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23053
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá nezaměstnaností Plzeňského kraje. V teoretické části jsou zpracovány teoretické prameny a je zde uvedena legislativa souvise-jící s nezaměstnaností. V praktické části je analyzován vývoj a současný stav nezaměstnanosti Plzeňského kraje. Pomocí dotazníkového šetření je zhodnocena činnost úřadů práce a navržena strategie ve-doucí k pozitivním změnám na trhu práce v Plzeňském kraji. cs
dc.format 86 s. (2 s. přílohy) cs
dc.format.extent 2572395 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject Úřad práce cs
dc.subject Plzeňský kraj cs
dc.subject trh práce cs
dc.subject unemployment en
dc.subject the labor office en
dc.subject Pilsen region en
dc.subject labor market en
dc.title Návrh opatření a formulace strategie pro řešení nezaměstnanosti Plzeňského kraje cs
dc.title.alternative Proposed Measures and Formulation of Strategies for Tackling Unemployment in the Plzeň Region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Bednář, Pavel cs
dc.date.accepted 2012-10-01 cs
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the unemployment of Pilsen Region. The theoretical part presents the theoretical sources and also deal with relevant legislation relating to unemployment. In the practical part there is analyzed the development and current state of unemployment of Pilsen Region and unemployment evaluated. Using the questionnaire, there is reviewed work of the Labour offices and proposed new strategy for positive change on the labor market in the Region. en
dc.description.department Ústav regionálního rozvoje, veřejné správy a práva cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/178 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 28185
dc.date.submitted 2012-08-13 cs


Files in this item

Files Size Format View
kampová_2012_dp.pdf 2.453Mb PDF View/Open
kampová_2012_vp.doc 74Kb Microsoft Word View/Open
kampová_2012_op.doc 74Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account