Problematika zavedení IFRS do účetnictví eBanky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika zavedení IFRS do účetnictví eBanky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šperlink, Martin
dc.contributor.author Černošková, Blanka
dc.date.accessioned 2010-07-14T05:49:41Z
dc.date.available 2010-07-14T05:49:41Z
dc.date.issued 2006-05-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2305
dc.description.abstract Cílem této práce je analyzovat postup implementace IFRS (Mezinárodních účetních stan-dardů) do účetnictví eBanky a zaměřit se na vymezení základních rozdílů mezi účetnictvím a vykazováním dle IFRS a CAS pro finanční instituce (České účetní standardy pro účet-nictví finančních institucí). V teoretické části je věnována pozornost rozdílům mezi účet-ními systémy. V praktické části je čtenáři informován o problematice rozdílnosti standardů v podmínkách eBanky a dopadu implementace IFRS. Na závěr je vyhodnocena správnost celého procesu a dopad do dalšího rozvoje eBanky. cs
dc.format 43 s. cs
dc.format.extent 182831 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject IFRS cs
dc.subject CAS cs
dc.subject leasing cs
dc.subject dlouhodobý nehmotný majetek cs
dc.subject odložená daň cs
dc.subject náklady cs
dc.subject IFRS en
dc.subject CAS en
dc.subject leasing en
dc.subject intangible assets en
dc.subject deferred tax en
dc.subject expenses en
dc.title Problematika zavedení IFRS do účetnictví eBanky cs
dc.title.alternative Problems of implentation IFRS to accounting of eBanka en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2006-05-29
dc.description.abstract-translated The target of this work is to analyse a process with implementation od IFRS (Interanational Financial Reporting Standards) for accounting of eBanka and to target the limitation of basic diferences between accounting and presenting by course of IFRS and CAS for financial institutions (Czech accounting standards for financial institucions). The attention is paid, in the part of theory, to diferences between the accounting systems. In practical part the reader is introduced to problems in differences between the standards in conditions of eBanka and the impaction on the implementation IFRS. The accuracy of the whole process is appraisal at the end. en
dc.description.department Vyšší odborná škola ekonomická cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/123 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Finanční řízení podniku cs
dc.thesis.degree-discipline Financial management of enterprises en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and Management en
dc.identifier.stag 4347
dc.date.assigned 2006-02-28
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
černošková_2006_bp.pdf 178.5Kb PDF View/Open
černošková_2006_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
černošková_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account