Vliv množství polybutenu na mechanické vlastnosti směsi PP+PB

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv množství polybutenu na mechanické vlastnosti směsi PP+PB

Show simple item record

dc.contributor.advisor Maňas, David cs
dc.contributor.author Rudolf, Jaroslav cs
dc.date.accessioned 2013-10-09T11:08:42Z
dc.date.available 2013-10-09T11:08:42Z
dc.date.issued 2012-02-13 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/23120
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vlivem množství polybutenu na mechanické vlastnosti směsi polypropylenu a polybutenu. Teoretická část bakalářské práce popisuje co je polypropylen a polybuten, jejich výrobu a zpracování. Dále popisuje dvě základní mechanické zkoušky a to tahovouzkoušku a test vrubové houževnatosti. V praktické části je popis použitých zařízení a použitých materiálů. Praktická měření byla provedena pro čistý polypropylen a různé druhy polybutenu. cs
dc.format 53 cs
dc.format.extent 6977356 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject polypropylen cs
dc.subject polybuten cs
dc.subject mechanické vlastnosti cs
dc.subject tahová zkoušky cs
dc.subject rázová zkouška cs
dc.subject PP en
dc.subject PB en
dc.subject mechanical properties en
dc.subject tensile test en
dc.subject impact test en
dc.title Vliv množství polybutenu na mechanické vlastnosti směsi PP+PB cs
dc.title.alternative Influence of Amount Polybutene on Mechanical Properties of Blend PP + PB en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Ovsík, Martin cs
dc.date.accepted 2012-06-13 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with influence of polybutene amount in polypropylene-polybutene compounds on mechanical properties. Theoretical part of bachelor thesis describes PP and PB, theirs manufacture and processing. It furthermore describes two basic mechanical tests i.e. tensile test and impact strength test. There is a description of used devices and materials in practical part. Practical measure-ments for pure PP and different types of PB were carried out. en
dc.description.department Ústav výrobního inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/146 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologická zařízení cs
dc.thesis.degree-discipline Technological Equipment en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Procesní inženýrství cs
dc.thesis.degree-program Process Engineering en
dc.identifier.stag 25894
dc.date.submitted 2012-05-18 cs


Files in this item

Files Size Format View
rudolf_2012_bp.pdf 6.654Mb PDF View/Open
rudolf_2012_vp.pdf 173.5Kb PDF View/Open
rudolf_2012_op.pdf 126.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account