Možnosti stanovení atrazinu v povrchových vodách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Možnosti stanovení atrazinu v povrchových vodách

Show full item record

No preview available
Title: Možnosti stanovení atrazinu v povrchových vodách
Author: Šťastná, Soňa
Advisor: Jančová, Petra
Abstract: Atrazin je syntetický herbicid, který byl na trh uveden v roce 1950. I přes to, že v zemích Evropské unie je jeho používání od 1. srpna 2005 zakázáno, je stále možné nacházet jeho stopové koncentrace v přírodě. Je proto nutné věnovat náležitou pozornost výběru metod, kterými se atrazin stanovuje. Aplikované postupy pro stanovení atrazinu se zpravidla provádějí ve třech základních kro-cích: izolace analytu z matrice, čištění vzorku a vlastní identifikace a kvantifikace. Protože se v analyzovaných vzorcích stanovují stopová až ultrastopová množství tohoto analytu, je potřeba mít k dispozici vhodné, dostatečně citlivé a selektivní metody pro jeho identifikaci a kvantifikaci. Kontrolními laboratořemi jsou používány metody chromatografické ve spo-jení s citlivými detekčními systémy: plynová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickým detektorem (GC/MS) nebo selektivním dusíko-fosforovým detektorem (GC/NPD); vysokoúčinná kapalinová chromatografie s hmotnostně-spektrometrickým de-tektorem (HPLC/MS). Chromatografické metody vyžadují velmi nákladná přístrojová za-řízení a časově náročné mnohastupňové čištění extraktů před vlastní analýzou, a proto se v posledních letech zvýšilo úsilí o vypracování vhodných imunochemických metod. Pro stanovení atrazinu ve vodách jsou vyvinuty imunoenzymatické soupravy, pracující na principu přímé kompetitivní ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), jejichž přednostmi jsou cenová dostupnost, rychlost analýzy a vysoká citlivost. Mezníkem zůstává náročná příprava imunoreagencií a občasná nedostatečná specificita protilátek. Nicméně i přes tyto nedostatky si imunochemické metody nacházejí v oblasti environmentální analýzy vedle chromatografických metod své postavení.
URI: http://hdl.handle.net/10563/23135
Date: 2012-02-13
Availability: Bez omezení
Department: Ústav inženýrství ochrany životního prostředí
Discipline: Inženýrství ochrany životního prostředí


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
šťastná_2012_bp.pdf 1.507Mb PDF View/Open
šťastná_2012_vp.doc 94.5Kb Microsoft Word View/Open
šťastná_2012_op.doc 98.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account